Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Rada školy pre obdobie rokov 2024-2028

Rada školy pri ZUŠ, Ul. A. Dubčeka 880,
093 01 Vranov nad Topľou pre obdobie rokov 2024 - 2028
 
                                                                                                                   
   Meno                    Priezvisko                 Funkcia                     Zvolený za kategóriu               
1. Mgr. Jana Budaiová   zákonný zástupca žiaka
2. Mgr. Peter Orenič   zákonný zástupca žiaka
3. PhDr. Maroš Mitrík   zákonný zástupca žiaka
4. Ing. Gabriel Mulbauer   zákonný zástupca žiaka
5. Ing. Martin Buzáš   zriaďovateľ
6.  Ing. Alfonz Kobielsky   zriaďovateľ
7. JUDr. Lýdia Ondrušová   zriaďovateľ
8. PhDr. Katarína Trecáková   zriaďovateľ
9. Mgr. Ján Majurník   pedagogickí zamestnanci
10. Mgr. Daniel Jenčo   pedagogickí zamestnanci
11. Mária Poľáková   nepedagogickí zamestnanci