Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Zloženie rady rodičovského združenia v školskom roku 2022/2023

Rada Rodičovského združenia / ďalej len RZ / zasadá prvý pondelok v mesiaci alebo podľa potrieb školy. Pracuje v zložení:

predseda: Mgr. Miloš Baran

podpredseda: PhDr. Maroš Mitrík

pokladník: Slavka Bertová

zapisovateľka: Mgr. Martina Kotvasová

revízna komisia: Dušan Zaremba, Radovan Kotuľak, Daniel Bičej

členovia: Čurlík Ján, Mgr., Chvastašová Silvia, Mgr., Jusková Martina, Mgr., Kandalová Lenka, Bc., Klimešová Dominika, Mišková Lucia, Mgr., Ondečková Ivana, Pirščová Helena, Mgr., Repková Ľubica, Mgr., Sabol Matej, Mgr., Sotáková Daniela, Ing., Štefanková Zuzana, Mgr., Tabaková Michaela, JUDr., Zaremba Dušan.                                         

Výbor  sa mení každý školský rok po plenárnom zasadnutí rodičovského združenia, kedy sú z každej triedy zvolení noví triedni dôverníci.

 

Zloženie rady rodičovského združenia v školskom roku 2021/2022

Rada Rodičovského združenia / ďalej len RZ / zasadá prvý utorok v mesiaci alebo podľa potrieb školy. Pracuje v zložení:

predseda: Mária Jenčová

podpredseda: PhDr. Maroš Mitrík

pokladník: Slavka Bertová

zapisovateľka: Renáta Šebová

revízna komisia: Dušan Zaremba, Mikuláš Demčák, Daniel Bičej

členovia: Jozef Gajdoš, Radovan Kotuľak, Mgr. Miloš Baran, Ing. Peter Kačer, Mária Mihalčinová, Mgr. Ľubica Repková, Mgr. Martina Kotvasová, Marta Mitrová, Mária Lakomá, Mariana Štefanovová, Ing. Erika Barlová, Mgr. Helena Pirščová, Mgr. Jozef Čurlík.

Výbor  sa mení každý školský rok po plenárnom zasadnutí rodičovského združenia, kedy sú z každej triedy zvolení noví triedni dôverníci.

Zloženie rady rodičovského združenia v školskom roku 2019/2020

Rada Rodičovského združenia / ďalej len RZ / zasadá prvý utorok v mesiaci alebo podľa potrieb školy. Pracuje v zložení:

predseda: Mária Jenčová

podpredseda: Lenka Kocáková  

pokladník: Mária Sariková

zapisovateľka: Renáta Šebová

revízna komisia: Mária Oravcová, Dušan Zaremba, Zuzana Spišáková

členovia: Martina Kotvasová, Daniel Bičej, Mária Mihalčinová, Natália Jevčáková, Slavka Bertová,  Mikuláš Demčák, Barlová Erika, Gajdoš Jozef, Kačer Peter, Kotuľak Radovan, Mitrík Maroš, Mitrová Marta, Pirščová Helena, Repková Ľubica.

Výbor  sa mení každý školský rok po plenárnom zasadnutí rodičovského združenia, kedy sú z každej triedy zvolení noví triedni dôverníci.

Zloženie rady rodičovského združenia v školskom roku 2018/2019

Rada Rodičovského združenia / ďalej len RZ / zasadá prvý utorok v mesiaci alebo podľa potrieb školy. Pracuje v zložení:

predseda: Mária Jenčová

podpredseda: Lenka Kocáková  

pokladník: Mária Sariková

zapisovateľka: Renáta Šebová

revízna komisia: Mária Oravcová, Dušan Zaremba, Zuzana Spišáková

členovia: Aneta Tutková, Beáta Gdovinová, Iveta Ďurková, Martina Kotvasová, Daniel Bičej, Mária Mihalčinová, Natália Jevčáková, Slavka Bertová,  Mikuláš Demčák, Katarína Tomášová, Marcela Sopková, Barlová Erika, Gumanová Katarína, Gajdoš Jozef, Kačer Peter

Výbor  sa mení každý školský rok po plenárnom zasadnutí rodičovského združenia, kedy sú z každej triedy zvolení noví triedni dôverníci.

Zloženie rady rodičovského združenia v školskom roku 2017/2018

Rada Rodičovského združenia / ďalej len RZ / zasadá prvý pondelok v mesiaci alebo podľa potrieb školy. Pracuje v zložení:

predseda: Mária Jenčová

podpredseda: Lenka Kocáková  

pokladník: Mária Sariková

zapisovateľka: Renáta Šebová

revízna komisia: Mária Oravcová, Dušan Zaremba, Zuzana Spišáková

členovia: Aneta Tutková, Beáta Gdovinová, Larysa Kozáková, Iveta Ďurková, Martina Kotvasová, Daniel Bičej, Mária Mihalčinová, Natália Jevčáková, Slavka Bertová,  Mikuláš Demčák, Katarína Tomášová, Marianna Janoková, Marcela Sopková

Výbor  sa mení každý školský rok po plenárnom zasadnutí rodičovského združenia, kedy sú z každej triedy volení noví triedni dôverníci.

Zloženie rady rodičovského združenia v školskom roku 2016/2017

Rada Rodičovského združenia / ďalej len RZ / zasadá prvý pondelok v mesiaci alebo podľa potrieb školy. Pracuje v zložení:

predseda: Mgr. D. Roziková

podpredseda: Mgr. L. Kocáková  

pokladník: Ing. M. Sariková

zapisovateľka: M. Jenčová

členovia: PaedDr. J. Baran, B. Gdovinová, M. Belejová, Ing. K. Haľková, Mgr. G. Hodorová, M. Jenčová, PaedDr. N. Jevčáková, Mgr. H. Kľučárová, Mgr. L. Kocáková, M. Oravcová, D. Bičej, Mgr. D. Roziková, M. Kotvasová, Ing. M. Sariková, Z. Spišaková, R. Šebová, MUDr. J. Gyoriová, A. Tutková, D. Zaremba.

Výbor  sa mení každý školský rok po plenárnom zasadnutí rodičovského združenia, kedy sú z každej triedy volení noví triedni dôverníci.

Zloženie rady rodičovského združenia v školskom roku 2015/2016

Rada Rodičovského združenia / ďalej len RZ / zasadá prvý pondelok v mesiaci alebo podľa potrieb školy. Pracuje v zložení:

predseda: Mgr. D. Roziková

podpredseda: Mgr. L. Kocáková  

pokladník: Ing. M. Sariková

zapisovateľka: M. Jenčová

členovia: PaedDr. J. Baran, M. Belejová, Ing. K. Haľková, Mgr. G. Hodorová, M. Jenčová, PaedDr. N. Jevčáková, Mgr. H. Kľučárová, Mgr. L. Kocáková, PhDr. A. Lukičová, G. Orendášová, Mgr. D. Roziková, Bc. M. Sabovíková, Ing. M. Sariková, Z. Spišaková, R. Šebová, J. Štiber, A. Tutková, D. Zaremba, E. A. Žáková.

Výbor  sa mení každý školský rok po plenárnom zasadnutí rodičovského združenia, kedy sú z každej triedy volení noví triedni dôverníci.

Zloženie rady rodičovského združenia v školskom roku 2014/2015

Rada Rodičovského združenia / ďalej len RZ / zasadá prvý pondelok v mesiaci alebo podľa potrieb školy. Pracuje v zložení:

predseda: Mgr. D. Roziková

podpredseda: M. Madej  

pokladník: Bc. M. Sabovíková

zapisovateľka: M. Jenčová

členovia:  V. Bankovičová, PaedDr. J. Baran, M. Belejová, P. Demčáková, M. Jenčová, PaedDr. N. Jevčáková, Mgr. L. Kocáková, Z. Kurucová, Mgr. A. Kušnírová, M. Madej, J. Mitrišinová, M. Piňková, Mgr. D. Roziková, Bc. M. Sabovíková, Ing. M. Sariková, Z. Spišaková, R. Šebová, J. Štiber, A. Tutková, E.A. Žáková.

Výbor  sa mení každý školský rok po plenárnom zasadnutí rodičovského združenia, kedy sú z každej triedy volení noví triedni dôverníci.

Zloženie rady rodičovského združenia v školskom roku 2013/2014

Rada Rodičovského združenia / ďalej len RZ / zasadá prvý pondelok v mesiaci alebo podľa potrieb školy. Pracuje v zložení:

predseda: Mgr. D. Roziková

podpredseda: Ing. S. Mušák - členstvo ukončené k 30.06.2014

pokladník: M. Sabovíková

zapisovateľka: M. Jenčová

členovia:  V. Bankovičová, K. Ilečková, M. Piňková, PaedDr. J. Baran, Mgr. E. Bujková, E.A. Žáková, PaedDr. N. Jevčáková, M. Madej, Mgr. M. Saraková, Mgr. A. Durkošová, J. Štiber, Mgr. H. Kľučárová, Mgr. R. Rákošová, Ing. K. Šmajdová, Z. Spišáková, PaedDr. Z. Krajčová.

Výbor  sa mení každý školský rok po plenárnom zasadnutí rodičovského združenia, kedy sú z každej triedy volení noví triedni dôverníci.