Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Zloženie rady rodičovského združenia v školskom roku 2019/2020

Rada Rodičovského združenia / ďalej len RZ / zasadá prvý utorok v mesiaci alebo podľa potrieb školy. Pracuje v zložení:

predseda: Mária Jenčová

podpredseda: Lenka Kocáková  

pokladník: Mária Sariková

zapisovateľka: Renáta Šebová

revízna komisia: Mária Oravcová, Dušan Zaremba, Zuzana Spišáková

členovia: Martina Kotvasová, Daniel Bičej, Mária Mihalčinová, Natália Jevčáková, Slavka Bertová,  Mikuláš Demčák, Barlová Erika, Gajdoš Jozef, Kačer Peter, Kotuľak Radovan, Mitrík Maroš, Mitrová Marta, Pirščová Helena, Repková Ľubica.

Výbor  sa mení každý školský rok po plenárnom zasadnutí rodičovského združenia, kedy sú z každej triedy zvolení noví triedni dôverníci.

Zloženie rady rodičovského združenia v školskom roku 2018/2019

Rada Rodičovského združenia / ďalej len RZ / zasadá prvý utorok v mesiaci alebo podľa potrieb školy. Pracuje v zložení:

predseda: Mária Jenčová

podpredseda: Lenka Kocáková  

pokladník: Mária Sariková

zapisovateľka: Renáta Šebová

revízna komisia: Mária Oravcová, Dušan Zaremba, Zuzana Spišáková

členovia: Aneta Tutková, Beáta Gdovinová, Iveta Ďurková, Martina Kotvasová, Daniel Bičej, Mária Mihalčinová, Natália Jevčáková, Slavka Bertová,  Mikuláš Demčák, Katarína Tomášová, Marcela Sopková, Barlová Erika, Gumanová Katarína, Gajdoš Jozef, Kačer Peter

Výbor  sa mení každý školský rok po plenárnom zasadnutí rodičovského združenia, kedy sú z každej triedy zvolení noví triedni dôverníci.

Zloženie rady rodičovského združenia v školskom roku 2017/2018

Rada Rodičovského združenia / ďalej len RZ / zasadá prvý pondelok v mesiaci alebo podľa potrieb školy. Pracuje v zložení:

predseda: Mária Jenčová

podpredseda: Lenka Kocáková  

pokladník: Mária Sariková

zapisovateľka: Renáta Šebová

revízna komisia: Mária Oravcová, Dušan Zaremba, Zuzana Spišáková

členovia: Aneta Tutková, Beáta Gdovinová, Larysa Kozáková, Iveta Ďurková, Martina Kotvasová, Daniel Bičej, Mária Mihalčinová, Natália Jevčáková, Slavka Bertová,  Mikuláš Demčák, Katarína Tomášová, Marianna Janoková, Marcela Sopková

Výbor  sa mení každý školský rok po plenárnom zasadnutí rodičovského združenia, kedy sú z každej triedy volení noví triedni dôverníci.

Zloženie rady rodičovského združenia v školskom roku 2016/2017

Rada Rodičovského združenia / ďalej len RZ / zasadá prvý pondelok v mesiaci alebo podľa potrieb školy. Pracuje v zložení:

predseda: Mgr. D. Roziková

podpredseda: Mgr. L. Kocáková  

pokladník: Ing. M. Sariková

zapisovateľka: M. Jenčová

členovia: PaedDr. J. Baran, B. Gdovinová, M. Belejová, Ing. K. Haľková, Mgr. G. Hodorová, M. Jenčová, PaedDr. N. Jevčáková, Mgr. H. Kľučárová, Mgr. L. Kocáková, M. Oravcová, D. Bičej, Mgr. D. Roziková, M. Kotvasová, Ing. M. Sariková, Z. Spišaková, R. Šebová, MUDr. J. Gyoriová, A. Tutková, D. Zaremba.

Výbor  sa mení každý školský rok po plenárnom zasadnutí rodičovského združenia, kedy sú z každej triedy volení noví triedni dôverníci.

Zloženie rady rodičovského združenia v školskom roku 2015/2016

Rada Rodičovského združenia / ďalej len RZ / zasadá prvý pondelok v mesiaci alebo podľa potrieb školy. Pracuje v zložení:

predseda: Mgr. D. Roziková

podpredseda: Mgr. L. Kocáková  

pokladník: Ing. M. Sariková

zapisovateľka: M. Jenčová

členovia: PaedDr. J. Baran, M. Belejová, Ing. K. Haľková, Mgr. G. Hodorová, M. Jenčová, PaedDr. N. Jevčáková, Mgr. H. Kľučárová, Mgr. L. Kocáková, PhDr. A. Lukičová, G. Orendášová, Mgr. D. Roziková, Bc. M. Sabovíková, Ing. M. Sariková, Z. Spišaková, R. Šebová, J. Štiber, A. Tutková, D. Zaremba, E. A. Žáková.

Výbor  sa mení každý školský rok po plenárnom zasadnutí rodičovského združenia, kedy sú z každej triedy volení noví triedni dôverníci.

Zloženie rady rodičovského združenia v školskom roku 2014/2015

Rada Rodičovského združenia / ďalej len RZ / zasadá prvý pondelok v mesiaci alebo podľa potrieb školy. Pracuje v zložení:

predseda: Mgr. D. Roziková

podpredseda: M. Madej  

pokladník: Bc. M. Sabovíková

zapisovateľka: M. Jenčová

členovia:  V. Bankovičová, PaedDr. J. Baran, M. Belejová, P. Demčáková, M. Jenčová, PaedDr. N. Jevčáková, Mgr. L. Kocáková, Z. Kurucová, Mgr. A. Kušnírová, M. Madej, J. Mitrišinová, M. Piňková, Mgr. D. Roziková, Bc. M. Sabovíková, Ing. M. Sariková, Z. Spišaková, R. Šebová, J. Štiber, A. Tutková, E.A. Žáková.

Výbor  sa mení každý školský rok po plenárnom zasadnutí rodičovského združenia, kedy sú z každej triedy volení noví triedni dôverníci.

Zloženie rady rodičovského združenia v školskom roku 2013/2014

Rada Rodičovského združenia / ďalej len RZ / zasadá prvý pondelok v mesiaci alebo podľa potrieb školy. Pracuje v zložení:

predseda: Mgr. D. Roziková

podpredseda: Ing. S. Mušák - členstvo ukončené k 30.06.2014

pokladník: M. Sabovíková

zapisovateľka: M. Jenčová

členovia:  V. Bankovičová, K. Ilečková, M. Piňková, PaedDr. J. Baran, Mgr. E. Bujková, E.A. Žáková, PaedDr. N. Jevčáková, M. Madej, Mgr. M. Saraková, Mgr. A. Durkošová, J. Štiber, Mgr. H. Kľučárová, Mgr. R. Rákošová, Ing. K. Šmajdová, Z. Spišáková, PaedDr. Z. Krajčová.

Výbor  sa mení každý školský rok po plenárnom zasadnutí rodičovského združenia, kedy sú z každej triedy volení noví triedni dôverníci.