Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Prvé stretnutie výboru rodičov v školskom roku 2023/2024.

Prvé stretnutie rodičovského výboru sa uskutoční dňa 25.10.2023 po plenárnom zasadnutí RZ.

Zasadnutie RZ sa uskutoční dňa 13. novembra 2023 o 16.00 hod. v zborovni školy.

Zasadnutie RZ sa uskutoční dňa 05. februára 2024 o 16.00 hod. v zborovni školy.

Zasadnutie RZ sa uskutoční dňa 08. apríla 2024 o 16.00 hod. v zborovni školy.

Zasadnutie RZ sa uskutoční dňa 17. júna 2024 o 16.00 hod. v zborovni školy.

  

 

 

Prvé stretnutie výboru rodičov v školskom roku 2022/2023.

Prvé stretnutie rodičovského výboru sa uskutoční dňa 19.10.2022 po plenárnom zasadnutí RZ.

Zasadnutie RZ sa uskutoční dňa 5. decembra 2022 o 16.00 hod. v zborovni školy.

Zasadnutie RZ sa uskutoční dňa 6. februára 2023 o 16.00 hod. v zborovni školy.

Zasadnutie RZ sa uskutoční dňa 3. apríla 2023 o 16.00 hod. v zborovni školy.

Zasadnutie RZ sa uskutoční dňa 5. júna 2023 o 16.00 hod. v zborovni školy.

Prvé stretnutie výboru rodičov v školskom roku 2019/2020.

Zasadnutie RZ sa uskutoční dňa 1. októbra 2019 o 16.30 hod. v zborovni školy.

Zasadnutie RZ sa uskutoční dňa 5. novembra 2019 o 16.30 hod. v zborovni školy.

Zasadnutie RZ sa uskutoční dňa 4. februára 2020 o 16.30 hod. v zborovni školy.

Zasadnutie RZ sa uskutoční dňa 10. marca 2020 o 16.30 hod. v zborovni školy.- ZRUŠENÉ !!!

 

Prvé stretnutie výboru rodičov v školskom roku 2018/2019.

Prvé stretnutie rodičovského výboru sa uskutoční dňa 13.11.2018 o 16.30 hod.v zborovni školy.

Zasadnutie RZ sa uskutoční dňa 4. decembra 2018 o 16.30 hod. v zborovni školy.

Zasadnutie RZ sa uskutoční dňa 5. februára 2019 o 16.30 hod. v zborovni školy.

Zasadnutie RZ sa uskutoční dňa 2. apríla 2019 o 16.30 hod. v zborovni školy.

Zasadnutie RZ sa uskutoční dňa 7. mája 2019 o 16.30 hod. v zborovni školy.

 

 

 

Prvé stretnutie výboru rodičov v školskom roku 2017/2018.

Prvé stretnutie rodičovského výboru sa uskutoční dňa 23.10.2017 po plenárnom zasadnutí RZ.

Zasadnutie RZ sa uskutoční dňa 6. novembra 2017 o 16.30 hod. v zborovni školy.

Zasadnutie RZ sa uskutoční dňa 4. decembra 2017 o 16.30 hod. v zborovni školy.

Zasadnutie RZ sa uskutoční dňa 5. februára 2018 o 16.30 hod. v zborovni školy.

Zasadnutie RZ sa uskutoční dňa 5. marca 2018 o 16.30 hod. v zborovni školy.

Zasadnutie RZ sa uskutoční dňa 15. mája 2018 o 16.30 hod. v zborovni školy.

Zasadnutie RZ sa uskutoční dňa 5. júna 2018 o 16.30 hod. v zborovni školy.

 

Prvé stretnutie výboru rodičov v školskom roku 2016/2017.

Prvé stretnutie rodičovského výboru sa uskutoční dňa 25.10.2016 po plenárnom zasadnutí RZ.

Zasadnutie RZ sa uskutoční dňa 7. novembra 2016 o 16.30 hod. v zborovni školy.

Zasadnutie RZ sa uskutoční dňa 1. decembra 2016 o 16.30 hod. v zborovni školy.

Zasadnutie RZ sa uskutoční dňa 6. februára 2017 o 16.30 hod. v zborovni školy.

Zasadnutie RZ sa uskutoční dňa 3. apríla 2017 o 16.30 hod. v zborovni školy.

Zasadnutie RZ sa uskutoční dňa 15. mája 2017 o 16.30 hod. v zborovni školy.

 

Prvé stretnutie výboru rodičov v školskom roku 2015/2016.

Prvé stretnutie rodičovského výboru sa uskutoční dňa 19.10.2015 po plenárnom zasadnutí RZ.

Zasadnutie RZ sa uskutoční dňa 2. novembra 2015 o 16.30 hod. v zborovni školy.

Zasadnutie RZ sa uskutoční dňa 7. decembra 2015 o 16.30 hod. v zborovni školy.

Zasadnutie RZ sa uskutoční dňa 8. februára 2016 o 16.30 hod. v zborovni školy.

Zasadnutie RZ sa uskutoční dňa 7. marca 2016 o 16.30 hod. v zborovni školy. ZRUŠENÉ

Zasadnutie RZ sa uskutoční dňa 4. apríla 2016 o 16.30 hod. v zborovni školy.

Zasadnutie RZ sa uskutoční dňa 2. mája 2016 o 16.30 hod. v zborovni školy.

Zasadnutie RZ sa uskutoční dňa 6. júna 2016 o 16.30 hod. v zborovni školy.

Zasadnutie RZ sa uskutoční dňa 3. októbra 2016 o 16.30 hod. v zborovni školy.

Prvé stretnutie výboru rodičov v školskom roku 2014/2015.

Prvé stretnutie rodičovského výboru sa uskutoční dňa 21.10.2014 po plenárnom zasadnutí RZ.

Zasadnutie RZ sa uskutoční dňa 1. decembra 2014 o 16.30 hod. v zborovni školy.

Zasadnutie RZ sa uskutoční dňa 12. januára 2015 o 16.30 hod. v zborovni školy.

Zasadnutie RZ sa uskutoční dňa 9. marca 2015 o 16.30 hod. v zborovni školy.

Zasadnutie RZ sa uskutoční dňa 13. apríla 2015 o 16.30 hod. v zborovni školy.

Zasadnutie RZ sa uskutoční dňa 11 .mája 2015 o 16.30 hod. v zborovni školy.

Zasadnutie RZ sa uskutoční dňa 8.júna 2015 o 16.30 hod. v zborovni školy.

Zasadnutie RZ sa uskutoční dňa 12. októbra 2015 o 16.30 hod. v zborovni školy.