Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Zamestnanci školy

Zoznam zamestnancov v školskom roku 2023-2024.
 
 
Pedagogickí zamestnanci:
 
Meno a priezvisko Funkcia Aprobácia
Mgr. art Marek Belančat učiteľ Hra na gitare
Mgr. Martin Blaško učiteľ Hra na gitare
Jozef Bobrik, DiS. art zástupca riaditeľa Hra na drevené dychové nástroje
Mária Demeterová, DiS. art učiteľ Hra na akordeóne
Mgr. art Róbert Džupin učiteľ Hra na akordeóne
Anna Fetkovičová, DiS. art učiteľ Hra na klavíri
Štefan Hajdu, DiS. art učiteľ Hra na bicie nástroje, hra na klavíri
Silvia Hudáková učiteľ Tanečný odbor
Bc. Katarína Gombitová učiteľ-t.č. RD Spev, hra na klavíri, hudobná náuka
Mgr. Daniela Grošková učiteľ Hudobná náuka, hra na klavíri
Mgr. Daniel Jenčo učiteľ Hra na klavíri
Bc. Veronika Joneková učiteľ Spev, hra na klavíri
Mgr. Zuzana Joneková riaditeľ školy Hudobná náuka, hra na klavíri
Mgr. Ján Kostelník učiteľ Výtvarný odbor
PaedDr. Eva Lazorová učiteľ Výtvarný odbor
Mgr. Ján Majurník učiteľ Hra na klavíri, hra na akordeóne, hra na cimbale
Bc. Jozef Merga učiteľ Hra na husliach, hra na kontrabase
Mgr. Mária Pavolková, DiS. art učiteľ Hra na klavíri, hudobná náuka
Bc. Viera Popaďáková učiteľ Hra na klavíri
Mgr. Jana Radvanská, DiS. art učiteľ Literárno-dramatický odbor, spev, hra na klavíri
Mgr. art Eduard Tokár učiteľ Hra na husliach
Jozef Vasiľ, DiS. art učiteľ Hra na husliach
Mgr. Ľudmila Dudášová učiteľ Hra na drevené dychové nástroje, hudobná náuka
Mgr. Marta Kaľuhová učiteľ-t.č. RD Hra na klavíri, hra na organe

 

Nepedagogickí zamestnanci:

 

Mno a priezvisko Funkcia
Peter Jarinkovič školník, kurič
Mária Poľaková ekonómka, referentka
Viera Struňáková upratovačka