Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Učiteľ/ka ZUŠ hry na husliach

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce: A. Dubčeka 880, Vranov nad Topľou

Termín nástupu: 1.9.2024

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 30.6.2024

Rozsah úväzku: 100%

Počet študentov školy: 491

Platové podmienky: Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny: nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC: základné, Word, iZUŠ

Vzdelanie: Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Ďalšie požiadavky: Pracovná náplň: učiteľ hry na husliach
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia:

Základná umelecká škola
A. Dubčeka 880
09301 Vranov nad Topľou
www.zus880.eu
0574422302

Kontaktná osoba

Zuzana Joneková
0907909486

 

Učiteľ/ka ZUŠ hry na gitare

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce: A. Dubčeka 880, Vranov nad Topľou

Termín nástupu: 1.9.2024

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 30.6.2024

Rozsah úväzku: 100%

Počet študentov školy: 491

Platové podmienky: Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny: nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC: základné, Word, iZUŠ

Vzdelanie: Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Ďalšie požiadavky: Pracovná náplň: učiteľ hry na gitare
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia:

Základná umelecká škola
A. Dubčeka 880
09301 Vranov nad Topľou
www.zus880.eu
0574422302

Kontaktná osoba

Zuzana Joneková
0907909486