Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Žiaci, určite viete, že

 

- Verejné podujatie, koncert, je starostlivo pripravované s najväčšou vážnosťou, láskou, je slávnostným aktom pre žiakov, učiteľov, rodičov a verejnosť a zaslúži si mimoriadnu pozornosť od začiatku organizovania až po jeho ukončenie.

 

- Verejné podujatie školy si vyžaduje spoločenský odev, ku ktorému patrí aj vhodná obuv.

 

- Počas verejného podujatia vypneme mobil aby sme nerušili priebeh koncertu, podujatia.

 

- Ak účinkujeme, pred vystúpením pozdravíme z pódia obecenstvo úklonom a po vystúpení sa úklonom poďakujeme za potlesk. V prípade, že je viac účinkujúcich, uklonia sa súčasne.

 

- Počas podujatia neodchádzame – každý účinkujúci si zaslúži pozornosť celého obecenstva.

 

- Ak sa vyskytne nečakaná situácia a nevyhnutne musíme odísť z podujatia – koncertu, odídeme počas potlesku.

 

- Ak sme na koncerte, pozorne sledujeme vystúpenie, v žiadnom prípade nebudeme  jesť, piť a vyrušovať rozhovorom, telefonovaním.

 

- Na podujatie prídeme v dostatočnom časovom predstihu:

  • ak účinkujeme – včas sa pripravíme na vystúpenie
  • ako poslucháč – včas zaujmeme miesto v hľadisku
 

- Ak z rôznych príčin zmeškáme začiatok koncertu – vstúpime počas potlesku a sadneme si na najbližšie voľné miesto, zvítanie sa so známymi vynecháme.

 

- Ak má skladba viac častí, nebudeme sústredenie účinkujúcich rušiť potleskom medzi časťami. Účinkujúcich odmeníme potleskom až po skončení poslednej časti, spoznáme to aj podľa toho, že účinkujúci vstane od nástroja, hudobný nástroj už nedrží tak, ako pri hre, pozerá sa do obecenstva, dirigent sa otočí k obecenstvu.