Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Prierez históriou školy

1958 – vznik hudobnej školy vo Vranove nad Topľou, otvorený hudobný odbor – klavír, husle, akordeón

1962 – slávnostné vyradenie prvých absolventov

1967 – rozšírenie hudobného odboru o dychové nástroje

1970 – vznik speváckeho zboru, rozšírenie o výtvarný a tanečný odbor

1978 -  zriadenie pobočky v Hanušovciach nad Topľou – odbor hudobný a literárno-dramatický

1989 – nadviazanie spolupráce s ĽŠU v Bystřici nad Pernštejnem

1998 – logo ZUŠ pri príležitosti 40. výročia ZUŠ, autor Mgr. Peter Lazarčík

2002 – ZUŠ sa stáva samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou

2004 – pobočka Hanušovce nad Topľou prešla pod správu mesta Hanušovce nad Topľou

2005 – prvýkrát v histórii školy konaný deň otvorených dverí, vydané profilové CD ZUŠ

2007 – čiastočná rekonštrukcia budovy na Námestí Slobody č. 965

2008 – čiastočná rekonštrukcia budovy ZUŠ na Ul. A. Dubčeka č. 880

2015 – prvýkrát v histórii školy konané sústredenie v Juskovej Voli

2016 – prvýkrát v histórii školy konané zahraničné exkurzie pre výtvarný odbor

2017 – čiastočná rekonštrukcia  budovy na Námestí Slobody č. 965

2018 – 60. výročie založenia ZUŠ vo Vranove nad Topľou

2022 - rozsiahla rekonštrukcia budovy na Ul. A. Dubčeka 880