Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

 

Rada školy pri ZUŠ, Ul. A., Dubčeka 880

vo Vranove nad Topľou pre obdobie rokov 2012 - 2016

 

 

 

  Meno Priezvisko Funkcia Zvolený za kat.
1. Miroslav Bradovka, RNDr. predseda rodičia
2. Mária Demeterová podpredsedníčka pedagog. zam.
3. Emília Antolíková, Mgr. člen zriaďovateľ
4. Martina Bertová, Ing. zapisovateľka rodičia
5. Oľga  Jakubová člen pedagog. zam.
6.  Natália Jevčáková, PaedDr. člen rodičia
7. Alfonz Kobielský, Ing. člen zriaďovateľ
8. Silvester Mušák, Ing. členstvo ukončené 30.6.2014  rodičia
9. Lýdia Ondrušová, JUDr. člen zriaďovateľ
10. Ľubomír Pidaný, Ing. člen zriaďovateľ
11. Viera  Struňáková člen neped. zam.
12.  Mária  Jenčová člen - od 1.7.2014 rodičia

 

 

Pozvánka na zasadnutie Rady školy - 7.10.2014

Rada školy pri_ZUŠ_-_pozvánka

Pozvánka na zasadnutie Rady školy - 9.12.2014

Rada školy pri ZUŠ - pozvánka

Pozvánka na zasadnutie Rady školy - 16.3.2015

Rada školy pri ZUŠ - pozvánka

Pozvánka na zasadnutie Rady školy - 9.9.2015

Rada_školy pri_ZUŠ_-_pozvánka

Pozvánka na zasadnutie Rady školy - 14.1.2016

Rada_školy_pri_ZUŠ_-_pozvánka

Pozvánka na zasadnutie Rady školy - 3.3.2016

Rada_školy__pri_ZUŠ_-_pozvánka