Základná umelecká škola Vranov nad Topľou
Rada školy pri ZUŠ, Ul. A. Dubčeka 880,
093 01 Vranov nad Topľou pre obdobie rokov 2020 - 2024
 
                                                                                                                    
   Meno                    Priezvisko                 Funkcia                     Zvolený za kategóriu               
1. Ján Hoľko, DiS. art   zákonný zástupca žiaka
2. Mikuláš Demčák   zákonný zástupca žiaka
3. PhDr. Maroš Mitrík   zákonný zástupca žiaka
4. Mgr. Matej Sabol   zákonný zástupca žiaka
5. Ing. Martin Buzáš   zriaďovateľ
6.  Ing. Alfonz Kobielsky   zriaďovateľ
7. JUDr. Lýdia Ondrušová   zriaďovateľ
8. PhDr. Katarína Trecáková   zriaďovateľ
9. Mgr. Ján Majurník   pedagogickí zamestnanci
10. Mgr. Jana Radvanská, DiS. art   pedagogickí zamestnanci
11. Mária Poľáková   nepedagogickí zamestnanci

Pozvánka na zasadnutie Rady školy - 27.10.2022

pozvánka 27.10.2022.pdf

Pozvánka na zasadnutie Rady školy - 02.02.2022

pozvánka 02.02.2022.docx

Pozvánka na zasadnutie Rady školy - 12.06.2023

pozvánka 12.06.2023.docx