Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Rada školy pri ZUŠ, Ul. A., Dubčeka 880

vo Vranove nad Topľou pre obdobie rokov 2016 - 2020

 

 

 

  Meno Priezvisko Funkcia Zvolený za kat.
1. Natália Jevčáková, PaedDr. predseda rodičia
2. Mária Demeterová, DiS.art podpredsedníčka pedagog. zam.
3. Emília Antolíková, Mgr. člen zriaďovateľ
4. Mária Sariková, Ing. člen rodičia
5. Magdaléna Šamová, PaedDr. člen pedagog. zam.
6.  Mária Jenčová člen rodičia
7. Alfonz Kobielský, Ing. člen zriaďovateľ
8. Matej Sabol člen  rodičia
9. Lýdia Ondrušová, JUDr. člen zriaďovateľ
10. Ľubomír Pidaný, Ing. člen zriaďovateľ
11. Mária Poľaková člen neped. zam.

 

Pozvánka na zasadnutie Rady školy - 27.06.2016

Rada_školy_pri_ZUŠ_-_pozvánka.doc (25088)

 

Pozvánka na zasadnutie Rady školy - 26.09.2016

Rada školy pri ZUŠ_-_pozvánka_9-2016 (1).doc (26112)

 

Pozvánka na zasadnutie Rady školy - 16.03.2017

Rada_školy__pri_ZUŠ_-_pozvánka (1).doc (25600)

 

Pozvánka na zasadnutie Rady školy - 25.09.2017

Rada_školy_pri_ZUŠ_-_pozvánka_9-2017.doc (26112)
 
Pozvánka na zasadnutie Rady školy - 25.01.2018
 
 
Pozvánka na zasadnutie Rady školy - 19.03.2018
 
 
Pozvánka na zasadnutie Rady školy - 10.10.2018
 
 
Pozvánka na zasadnutie Rady školy - 04.03.2019


Rada_školy__pri_ZUŠ_-_pozvánka.doc (30208)

 

Pozvánka na zasadnutie Rady školy - 14.10.2019

 

Rada_školy__pri_ZUŠ_-_pozvánka.doc (30720)