Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Predmety

Povinné predmety v prípravnom štúdiu:

 • PHW - prípravná hudobná výchova
 • PHJ - príprava ku hre na nástroji

Povinné predmety v základnom štúdiu:

 • HNK - hra na klavíri
 • HHU - hra na husliach
 • HZF - hra na zobcovej flaute
 • HPF - hra na priečnej flaute
 • HNO - hra na organe
 • HNS - hra na saxofón
 • HCM - hra na cimbale 
 • HNA - hra na akordeóne
 • HBN - hra na bicích nástrojoch
 • HNG - hra na gitare
 • HUN - hudobná náuka
 • HR4 - štvorručná hra
 • KOH - komorná hra
 • HSU - hra v súbore
 • ZBS - zborový spev
 • PZB - prípravný zborový spev
 • SRV - sprievod
 • HTC - hra v tanečnej skupine
 • spev

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302