Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Literárno-dramatický odbor rozvíja dramatické, pohybové, prednesové a slovné tvorivé činnosti, bábkoherectvo aj vlastnú tvorbu. Žiak získava aktívny tvorivý prístup ku skutočnostiam, ktoré prináša život a získava schopnosť osobitého a kultivovaného prejavu v divadelnej, prednesovej a slovesnej oblasti. Súčasťou štúdia je aj história dramatického umenia. Absolvent literárno-dramatického odboru môže pokračovať v ďalšom  štúdiu umeleckého zamerania, môže sa uplatniť v amatérskych divadelných súboroch.

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302