Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

V hudobnom odbore sa rozvíja osobnosť žiaka v súčinnosti vyučovania nástrojovej hry a hudobnej náuky – rozvíjajú sa hudobné schopnosti, vedomosti a zručnosti dieťaťa, získava nové poznatky o hudbe a o dejinách hudby. Cieľavedomou a sústavnou prácou získava nové návyky a zároveň objavuje krásu v hudbe prostredníctvom počúvania hudby,  jej interpretácie a postupne je vedený k samostatnej tvorivej práci. Absolvent hudobného odboru môže získané vedomosti a zručnosti uplatniť v ďalšom štúdiu umeleckého zamerania, v amatérskych, ale aj v profesionálnych hudobných skupinách, v orchestroch a vo folklórnych súboroch.

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302