Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Naša zábavná ZUŠ......

  Dňa 24. marca 2014 sa v priestoroch Základnej umeleckej školy uskutočnil tanečný workshop našich žiakov. V dvoch predstaveniach pre deti materských škôl sa predviedli žiaci tanečného odboru ukážky rôznych tancov a naučili malých škôlkarov tanečné choreografie, ktoré si vychutnali s radosťou a láskou k tancu. Odmenou im bola malá sladká odmena a pocit, že raz budú chcieť navštevovať Základnú umeleckú školu.

Fotografie si môžete pozrieť tu.

 


V tanečnom odbore žiak rozvíja telesné dispozície, hudobné cítenie, tanečnosť a tvorivé schopnosti. Rozvíja sa kolektívny prejav, sebaovládanie a disciplína. Žiak získava základné odborné vzdelanie a rozmanité praktické tanečné skúsenosti a oboznámi sa aj s históriou tanca. Absolvent tanečného odboru môže získané vedomosti a zručnosti  uplatniť v ďalšom štúdiu umeleckého zamerania, v amatérskych aj profesionálnych súboroch.

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302