Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Výtvarný odbor rozvíja výtvarné nadanie a prostredníctvom výtvarných činností, vytvára u žiakov lásku a aktívny vzťah k výtvarnému umeniu. Vedie ich k pochopeniu krásy života a prírody, k estetizácii životného prostredia. Počas štúdia získajú prehľad aj o jednotlivých umeleckých obdobiach a významných osobnostiach výtvarného umenia. Absolvent výtvarného odboru môže pokračovať v ďalšom  štúdiu umeleckého zamerania, ale môže sa uplatniť tiež v reklame, propagácii a pod..

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302