Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Archív článkov

13.06.2018 16:06

Výsledky absolventských skúšok

V prílohe je uverejnená tabuľka ústnej a písomnej časti absolventov z predmetu Hudobná náuka. výsledky skúšok.pdf 
05.06.2018 15:50

Výsledky písomnej časti z HUN

V prílohe sa nachádzajú výsledky písomnej časti z predmetu Hudobná náuka. tabuľka výsledkov HUN- test.pdf  
01.06.2018 16:58

Výsledková listina - prijímacie skúšky 2018/2019

Riaditeľstvo ZUŠ v prílohe zverejňuje výsledky prijímacích skúšok  pre školský rok 2018/2019. Zároveň žiada rodičov, aby si  od 5. júna 2018 (utorok) do 8. júna 2018 (piatok) v čase od 10.00 hod. - 18.00 hod. prišli vyzdvihnúť na riaidteľstvo školy rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí na...
30.05.2018 13:56

Gaštanček 2018

V dňoch 24.5. a 25.5.2018 sa žiačky z našej speváckej triedy pod vedením p. uč. Veroniky Jonekovej zúčastnili medzinárodného festivalu populárnej piesne Gaštanček 2018. Do finálového výberu postúpilo 13 interpretov zo Slovenska a Poľska. Kristína Noemi Jenčová (súťažiaca č. 10) si vo...
30.05.2018 10:42

Prijímacie skúšky do všetkých odborov

POZVÁNKA NA TALENTOVÉ SKÚŠKY. Pozývame rodičov a ich detičky, ktoré majú záujem ovládať hru na nejakom hudobnom nástroji, alebo veľmi pekne kreslia, recitujú a tancujú na prijímacie skúšky do našej školy.   Talentové skúšky na Základnú umeleckú školu sa uskutočnia v dňoch 30. a...
23.05.2018 11:45

Deň otvorených dverí

Dňa 23. mája 2018 sa v Základnej umeleckej škole na Ul. A. Dubčeka 880 uskutočnil deň otvorených dverí, ktorého sa zúčastnilo 220 detí  z materských a základných škôl mesta a okresu. Deti sme zaujali zaujímavým programom, ktorého ústrednou témou bolo Spievankovo a zvieratká. ...
09.05.2018 14:30

Slávici z lavice - krajské kolo

Dňa 27.4.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili na krajskom kole Slavici z lavice 2018. Privítali nás v nádhernom prostredí PKO Čierny Orol v Prešove, riaditeľka CVČ ABC v Prešove Mgr. Elena Šimčíkova oficiálne otvorila súťaž, medzi ctenými hosťmi boli nielen  riaditelia CVC-čiek ale aj ...
09.05.2018 14:02

ZEMPLÍN POP 2018

24.4.2018 patril v Michalovciach už prestížnej súťaži Zemplín POP 2018, všetci naši žiaci súťažili v kategórii B2-  solo spev do 15 rokov. Jakub Ruščin s pieňou Dangerously od Charlieho Putha, Kristína Noémi Jenčová s pieňou od D.Mirgovej Nová a Alexandra Jevčáková s piesňou od Kodaline: All i...
19.04.2018 14:17

Riaditeľské voľno

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy vo Vranove nad Topľou oznamuje rodičom a žiakom školy, že dňa 27. apríla 2018 je udelené pri príležitosti osláv 60. výročia vzniku ZUŠ vo Vranove nad Topľou žiakom riaditeľské voľno.
19.04.2018 14:12

Slávici z lavice

Dňa 19.4.2018 sa žiaci zo speváckej triedy pod vedením Bc. Veroniky Jonekovej zúčastnili obvodného kola súťaže Slávici z lavice. V prvej Kategórii sa Peter Repko umiestnil na prvom mieste s piesňou I.Mládeka- Jožin z Bážin. Tretej kategórie sa zúčastnila Kristína Noemi Jenčová s piesňou od Dominiky...

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302