Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Archív článkov

13.12.2022 16:17

CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY.

Riaditeľstvo ZUŠ vo Vranove nad Topľou oznamuje, že z dôvodu vysokého výskytu chrípkových ochorení sú na škole vyhlásené chrípkové prázdniny od 14.12.2022 ( streda ) do 21.12.2022 ( streda ) na základe metodického pokynu č. 15/2005 -R z 31.10.2005 MŠ SR. Dňa 22.12.2022 je žiakom...
07.12.2022 09:50

Šírava ART 2022.

Vo štvrtok 1. decembra 2022 sa žiaci výtvarného odboru spolu s pani učiteľkou Evou Lazorovou zúčastnili medzinárodného umeleckého plenéra zameraného na prehlbovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti umenia medzi študentami umeleckých škôl zo Slovenska a z Ukrajiny. Podujatie sa konalo v...
23.11.2022 10:14

Prvý interný koncert ZUŠ.

Srdečne pozývame rodičov a žiakov na prvý interný koncert našej školy, ktorý sa uskutoční dňa 29. novembra 2022 o 15.00 hod. v malej koncertnej sále školy. Príďte si vypočuť diela svetoznámych skladateľov a započúvať sa do tónov hudby. Program tu: INTERNÝ KONCERT 29.11.22.  
15.11.2022 12:10

Labirskyj hudak 2022

Dňa 11.11.2022 sa žiaci našej školy Simona Švárna a Peter Repko zúčastnili súťažnej prehliadky v speve ľudových piesní Labirskyj Hudak 2022, ktorú po dvojročnej covid pauze organizovala ZUŠ Medzilaborce. Spomedzi 36-tich súťažiacich sa Simona Švárna umiestnila v...
19.10.2022 12:54

Schválenie rodičovského príspevku pre školský rok 2022/2023.

Vážení rodičia, na plenárnom zasadnutí konanom dňa 18.10.2022  bol schválený rodičovský príspevok  vo výške 15 € na prvé a 15 € na druhé dieťa  v rodine. Ak má rodina na škole viac ako dve deti, tak to tretie, štvrté, piate atď.... -  tieto deti už rodičovský príspevok neplatia....
10.10.2022 10:18

Plenárne zasadnutie rodičovského združenia.

Oznamujeme rodičom, že dňa 18. októbra 2022 sa o 16.30 hod. uskutoční plenárne zasadnutie rodičovského združenia v zasadačke Mestského úradu vo Vranove nad Topľou.  Srdečne Vás na toto stretnutie pozývame.
10.10.2022 10:14

Oznam o udelení riaditeľského voľna.

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy vo Vranove nad Topľou oznamuje rodičom a žiakom školy, že so súhlasom zriaďovateľa - Mestom Vranov nad Topľou je dňa 17. októbra 2022  udelené žiakom riaditeľské voľno. Vyučovanie bude pokračovať 18.10.2022 podľa platného rozvrhu hodín. Ďakujeme za...
09.09.2022 08:25

Oznam pre žiakov a rodičov.

Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje rodičom a žiakom, že od 12. septembra 2022 sa začína vyučovanie podľa rozvrhu hodín nielen v budove na Námestí slobody, ale aj v zrekonštruovanej budove na ul. A. Dubčeka 880. Chceme Vás zároveň upozorniť, že v areáli školy ešte pokračujú menšie stavebné úpravy a preto Vás...
26.08.2022 14:15

Otvorenie školského roka 2022/2023 na ZUŠ.

Vážení rodičia, milí žiaci, keďže sa blíži začiatok školského roka 2022/2023, brány našej školy sa otvoria 5. septembra 2022 od 9.00 - 13.00 hod. Zmenou bude iba to, že kvôli rekonštrukcii budovy na ul. A. Dubčeka 880 sa budeme musieť stretnúť na našom elokovanom pracovisku - na Námestí slobody č....
23.08.2022 09:02

POZOR - od školského roka 2022/2023 zmena školného !

Vážení rodičia, vzhľadom na rastúce ceny v našej spoločnosti sme museli pristúpiť k nemilému kroku - a to zvýšeniu školného na našej škole od 1. septembra 2022. Ceny nájdete  v sekcii VZN č. 182_2021-2.pdf , dodatok č.4 § 5 ods.1. Ďakujeme z pochopenie.

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302