Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Výsledky z prijímacích skúšok do výtvarného odboru.

08.09.2023 16:16

Riaditeľstvo ZUŠ uverejňuje výsledky prijímacích skúšok do výtvarného odboru a zároveň žiada zákonných zástupcov žiakov, aby si prišli vyzdvihnúť dňa 11. septembra 2023 od 13.00 hod. do 16.00 hod. na riaidteľstvo ZUŠ rozhodnutie o prijatí na štúdium a zadeliť si rozvrh hodín. Ďakujeme.

Tabuľka výsledkov z prijímacích skúšok do výtvarného odboru zo dňa 6., 7. a 8. septembra 2023:

 

KÓD

 

VÝSLEDOK

 

PRIJATÝ/ NEPRIJATÝ do ročníka

001

Skúške vyhovel

Prijatý do 2. ročníka prvej časti

002

Skúške vyhovel

Prijatý do 2. ročníka prvej časti

003

Skúške vyhovel

Prijatý do 2. ročníka prvej časti

004

Skúške vyhovel

Prijatý do 2. ročníka prvej časti

005

Skúške vyhovel

Prijatý do 4. ročníka prvej časti

006

Skúške vyhovel

Prijatý do 4. ročníka prvej časti

007

Skúške vyhovel

Prijatý do 2. ročníka prvej časti

008

Skúške vyhovel

Prijatý do 4. ročníka prvej časti

009

Skúške vyhovel

Prijatý do 4. ročníka prvej časti

010

Skúške vyhovel

Prijatý do 1. ročníka prvej časti


 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302