Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Archív článkov

30.03.2023 08:22

Interný koncert.

Pozývame rodičov a žiakov dňa 31. marca 2023 o 15.00 hod. na interný koncert do koncertnej sály ZUŠ. Príďte si vypočuť diela hudobných skladateľov štýlových období v rôznom hudobnom prevedení. Ste srdečne vítaní. Program koncertu: interný koncert 31.03.2023.docx foto: IMG_20230331_150326.jpg...
24.03.2023 15:55

12. ročník klavírnej súťaže ČAROVNÉ KLÁVESY.

Dňa 23. marca 2023 sa na našej škole uskutočnil v poradí už 12. ročník školskej klavírnej súťaže Čarovné klávesy.  Súťažilo 26 žiakov v siedmych kategóriách. Výkony žiakov sledovala odborná porota v zložení -  Mgr. art Viola Samborská, profesorka štátneho konzervatória v Košiciach, Bc....
24.03.2023 15:31

Koncert študentov konzervatória.

Dňa 22. marca 2023 v koncertnej sále ZUŠ  zaznela hudba rôznych hudobných skladateľov a rozozvučal sa klavír v podaní študentov Konzervatória Jozefa Adamoviča z Košíc -  Jozefa Sklenčára a Maté Majoroša, ktorých pedagogicky vedie PaedDr. et Mgr.art. Júlia Tkáč DiS.art, naša bývalá...
20.03.2023 11:11

Riaditeľské voľno.

Riaditeľka školy oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. podrobnostiach a organizácii školského roka udeľuje žiakom na 28. marca...
03.03.2023 14:11

JARNÉ PRÁZDNINY.

Oznamujeme rodičom a žiakom, že v dňoch 6. až 10. marca 2023 majú žiaci jarné prázdniny. Vyučovanie sa začne v pondelok 13. marca 2023 podľa stáleho rozvrhu hodín. Prajeme deťom príjemné prežitie prázdnin.
23.02.2023 09:50

Interný koncert.

Pozývame rodičov a žiakov na ďalší interný koncert našej školy, ktorý sa uskutoční dňa 27. februára 2023 o 15.00 hod. v koncertnej sále ZUŠ. Zaznejú diela svetoznámych hudobných skladateľov rôznych štýlových období. Všetci ste srdečne vítaní. Program koncertu: Interný koncert 27.02.2023.pdf...
03.02.2023 09:39

Na titulke časopisu sa neobjaví len tak hoci kto....

V októbri 2022 sa pri príležitosti Vranovských dní medu v mestskom dome kultúry konala výstava okresnej výtvarnej súťaže "Včela v živote človeka". Zo všetkých vystavených a ocenených žiackych prác, grafika našej žiačky Evanny Lazorovej natoľko zaujala autorov časopisu pre včelárov Dymák, až si...
01.02.2023 11:00

2% daň

Pokiaľ máte záujem prispieť 2% svojej dane pre Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole vo Vranove nad Topľou, požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, vyplnené a potvrdené zamestnávateľom. Potvrdenie o zaplatení dane...
30.01.2023 19:48

Interný koncert

Pri príležitosti ukončenia prvého polroku školského roka 2022/2023 si dovoľujeme pozvať rodičov a žiakov na interný koncert dňa 31. januára 2023 o 15.00 hod. do koncertnej sály ZUŠ. Všetci ste srdečne vítaní. Program: Fotografie z koncertu:
23.01.2023 09:23

Rodičovské združenie pre prípravný ročník.

Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje rodičom, že dňa 23. januára 2023  sa v malej koncertnej sále ZUŠ o 1630 hod. uskutoční rodičovské združenie pre žiakov prípravného štúdia. Účasť je pre rodičov povinná, nakoľko sa žiaci budú rozdeľovať na predmet hra na nástroji. Ďakujeme.

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302