Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

OZNAM PRE RODIČOV NAŠICH ŽIAKOV.

26.10.2023 12:12

Oznamujeme rodičom, že na základe výsledku hlasovania rodičov na plenárnom zasadnutí rodičovského združenia konaného dňa 25.10.2023 sa odsúhlasil finančný príspevok na školský rk 2023/2024 v hodnote 15 € na prvé a druhé dieťa v rodine. Ostatní súrodenci príspevok neplatia. Príspevok sa platí za dieťa v každom odbore - hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom. Príspevok sa odovzdáva v hotovosti proti podpisu triednemu učiteľovi. Ďakujeme.

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302