Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Celoslovenská súťaž v hre na bicích nástrojoch.

27.05.2024 10:08

Dňa 23.5.2024 sa konal 6. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky v hre na bicích nástrojoch v Nových Zámkoch, ktorej sa zúčastnili žiaci druhého ročníka druhej časti Peter Kačer a Ján Bubnár pod vedením p. učiteľa Štefana Hajdu, DiS.art, ktorí súťažili v dvoch vekových kategóriách a to 1/B - žiaci od 10 do 13 rokov - Hra na malý bubon. Táto kategória bola povinná a v nej sa žiak Peter Kačer  umiestnil na 3.mieste v zlatom pásme a v kategórii 2/B - Ukáž čo vieš, si Peter vybojoval spomedzi 38 účinkujúcich v sólovej hre na biciu súpravu 2.miesto v zlatom pásme. Žiak Ján Bubnár súťažil už vo vyššej kategórii 1/C Hra na malý bubon, kde získal bronzové pásmo a v kategórii 2/C - Ukáž čo vieš- spomedzi 36 účinkujúcich z celého Slovenska obsadil 5.miesto v zlatom pásme so svojim sólom na bicie nástroje. Celkovo sa tohto ročnika zúčastnilo cez 100 žiakov zo základných umeleckých škôl z celého Slovenska. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302