Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Banskoštiavnické kladivká.

21.05.2024 11:18

V dňoch 15. a 16. mája 2024 sa v Banskej Štiavnici uskutočnil 7. ročník celoslovenskej súťaže „Banskoštiavnické kladivká“. Našu školu reprezentovali 2 žiačky, ktoré súťažili v sólovej a štvorručnej hre na klavíri. Tejto súťaže, v ktorej zaznieva slovenská hudba žijúcich skladateľov, sa zúčastnilo 56 žiakov v sólovej hre a 8 dvojíc v štvorručnej hre na klavíri. Súťaž hodnotila odborná porota pod vedením doc. Mgr. art. Jordany Palovičovej ArtD, ktorej skvelú interpretáciu sme si mohli vypočuť na večernom koncerte. V III. kategórii súťažila Noemi Mitriková, ktorá získala zlaté pásmo, v IV. kategórii Zuzana Bobíková získala bronzové pásmo a v štvorručnej hre si dievčatá odniesli strieborné pásmo. Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy. Poďakovanie patrí aj triednej pani učiteľke Bc. Viere Popaďákovej, DiS. art. za skvelú prípravu.

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302