Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Festival komornej hudby Čadca.

06.06.2024 09:06

V dňoch 3. až 6. júna 2024 sa v Čadci uskutočnil už jubilejný 20. ročník „Festival komornej hry“. Poslaním tohto medzinárodného festivalu je prispieť k rozvoju kreativity žiakov ZUŠ a predstaviť verejnosti umeleckú činnosť žiakov zameranú na komornú a súborovú hru. Celého festivalu sa zúčastnilo 435 žiakov zo Slovenska a Českej republiky. Tejto súťaže sa zúčastnili žiačky našej ZUŠ a to Zuzana Bobíková a Noemi Mitriková, ktoré súťažili v štvorručnej hre na klavíri. V kategórii A3 boli ocenené zlatým pásmom. Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy. Ďakujeme p. uč. Bc. Viere Popaďákovej, DiS. art. za prípravu a reprezentáciu.

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302