Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v šk.r. 2022-2023

schválená zriaďovateľom 04.11.2023

správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v šk.r. 2021-2022

schválená zriaďovateľom 04.11.2022

správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v šk. r. 2020-2021

schválená zriaďovateľom 21.10.2021

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v šk.r. 2019-2020

schválená zriaďovateľom 4.11.2020

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v šk. r. 2018-2019

schválená zriaďovateľom 4.11.2019

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v šk. r. 2017-2018

schválená zriaďovateľom 5.11.2018

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v šk. r. 2016-2017

schválená zriaďovateľom 18.10.2017

Správa o výchovno--vzdelávacej činnosti v šk. r.  2015-2016

schválená zriaďovateľom 28.10.2016

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v šk. r. 2014-2015

schválená zriaďovateľom 28.10.2015

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v šk. r. 2013 - 2014

schválená zriaďovateľom 24.10.2014