Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Správa o výchovno-vzdelávcej činnosti 2009 - 2010

schválená zriaďovateľom 21.10.2011

 

Správa o výchovno-vdelávacej činnosti v šk. r. 2010 - 2011    

schválená zriaďovateľom 21.10.2011

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v šk. r. 2011 - 2012

schválená zriaďovateľom 31.10.2012

 

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti v šk.r. 2012 - 2013

schválená zriaďovateľom 21.10.2013

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v šk. r. 2013 - 2014

schválená zriaďovateľom 24.10.2014

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v šk. r. 2014-2015

schválená zriaďovateľom 28.10.2015

 

Správa o výchovno--vzdelávacej činnosti v šk. r.  2015-2016

schválená zriaďovateľom 28.10.2016

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v šk. r. 2016-2017

schválená zriaďovateľom 18.10.2017

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v šk. r. 2017-2018

schválená zriaďovateľom 5.11.2018

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v šk. r. 2018-2019

schválená zriaďovateľom 4.11.2019

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v šk.r. 2019-2020

schválená zriaďovateľom 4.11.2020