Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

 

Aktuálny ŠkVP pre školský rok 2018 - 2019 je k nahliadnutiu v ZUŠ.

Koordinátor ŠkVP je od 2.9.2014  PaedDr. Magdaléna Šamová