Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

 

Aktuálny ŠkVP pre školský rok 2023-2024 je k nahliadnutiu v ZUŠ.

Koordinátor ŠkVP je od 2.9.2023  Bc. Viera Popaďáková, DiS. art.