Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Archív článkov

18.08.2011 23:16

Michal Husák

Sponzorský príspevok poskytla našej škole firma: Michal Husák, Ďurďoš, ktorá vykonáva kominárske práce a revízie komínov.
18.08.2011 22:45

Začiatok šk. r. 2011 - 2012

Školský rok 2011 - 2012 začína 5. septembra 2011 od 14.oo hod. Žiaci sa nahlásia u triedneho učiteľa podľa zoznamov vo vestibule školy.  
18.08.2011 22:40

Začiatok šk. r. 2011 - 2012

Milí žiaci, školský rok začína 5. septembra 2011 od 13.oo hod. Nezabudnite sa nahlásiť u každého vyučujúceho podľa zoznamov vo vestibule školy.  
17.05.2011 00:00

Vyhodnotenie a vernisáž výtvarnej súťaže KOLOTOČ ŽIVOTA

V utorok 17. mája 2011 sa v priestoroch HZOS vo Vranove nad Topľou konala vernisáž a vyhodnotenie 1. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže KOLOTOČ ŽIVOTA, ktorú vyhlásila naša škola. Výtvarné práce detí z družobnej školy v Bystřici nad Pernštejnem ČR, z umeleckej školy v Szegede MR a zo ZUŠ vo...
11.05.2011 00:00

Deň otvorených dverí

Základná umelecká škola na Ul. A. Dubčeka vo Vranove pripravila v stredu (11.5.2011) pre žiakov základných škôl v meste Deň otvorených dverí. Žiaci sa mohli oboznámiť s možnosťami umeleckého vzdelávania v našej škole. Prváčikov takáto prvá skúsenosť s umením zaujala, dôkazom toho bolo aj ich...
13.04.2011 00:00

Workshop pre deti materských škôl v ZUŠ

Základná umelecká škola na Ul. Alexandra Dubčeka vo Vranove pripravila 13. apríla pre deti materských škôl  dve formy vzdelávacej aktivity – tzv. WORKSHOPU. Deti sa mali možnosť počas nej za pomoci kvalifikovaných učiteľov priučiť hudobnému či výtvarnému umeniu.    Videoreportáž...
15.03.2011 00:00

Čarovné klávesy

Dňa 15. marca 2011 sa v priestoroch našej školy  konal 2. ročník klavírnej súťaže ČAROVNÉ KLÁVESY, ktorej sa zúčastnilo 32 talentovaných žiakov školy v ôsmich kategóriách. Trojčlennú porotu tvorili: zástupkyňa školy Viera Popaďáková, vedúca predmetovej komisie klavírneho oddelenia Oľga...

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302