Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Pozvánka na dodatočné prijímacie skúšky

31.08.2015 15:53

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy oznamuje rodičom, že dodatočné prijímacie skúšky sa uskutočnia dňa 4. septembra 2015 v čase od 13.00 - 17.00 hod. v budove ZUŠ na Ul. A. Dubčeka 880 iba do tanečného a literárno-dramatického odboru. V týchto odboroch ponúkame:

Tanečný- Ponúkame základy klasického, ľudového, moderného tanca s možnosťou pokračovania tancovať v rôznych tanečných skupinách a telesách.

Literárno-dramatický- Ponúkame zvládnutie základov kultivovaného rečového prejavu, základy herectva, konferovanie a mnohé ďalšie spôsoby vystupovania a komunikácie. Tešíme sa na Vás.

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302