Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Informácie a opatrenia k epidémii žltačky

06.10.2015 12:03

UPOZORNENIE PRE ŽIAKOV A ZAMESTNANCOV ŠKOLY:

Vo vranovskom okrese bol zaznamenaný epidemický výskyt žltačky. Ohniskami nákazy sú mesto Hanušovce nad Topľou a obec Vechec, avšak vzhľadom na neuvedomelosť jednotlivých občanov, nedisciplinovanosť chorých, ich nedodržiavanie izolácie, sa šírenie nákazy od júla doteraz nepodarilo zastaviť. Vírusová hepatitída typu A je akútne infekčné ochorenie, ktoré sa prenáša fekálno-orálnou cestou - špinavými rukami, kontaminovanou vodou alebo potravinami. Inkubačná doba ochorenia je až 50 dní.

Vírus hepatitídy A, ako jeden z biologických faktorov práce, sa týka všetkých zamestnancov školy a žiakov školy, preto upozorňujem na zvýšený dôraz pri dodržiavaní preventívnych opatrení.

PRIJATÉ PREVENTÍVNE OPATRENIA

V tejto súvislosti prijímam nasledovné preventívne opatrenia a žiadam všetkých žiakov a zamestnancov školy:

·         Dôsledne dodržiavať osobnú hygienu vrátane používania dezinfekcie rúk dezinfekčným roztokom, mydla a kožných antiseptík.

·         V šatniach  na osobnú hygienu udržiavať primeraný hygienický štandard.

·         Povrchy a predmety znečistené látkam biologickej povahy dekontaminovať a dezinfikovať (dezinfekčným i prostriedkami na báze chlóru). Pri tejto činnosti dbať na osobnú ochranu.

·         Používať primerané a vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky /hlavne pri upratovacích a údržbárskych činnostiach/, vykonávať kontrolu ich používania.

             ·         Dbať na zvýšenú úroveň hygieny vo všetkých sociálnych zariadeniach.

 

Vo Vranove nad Topľou, 1.10. 2015

                                                                                                                        

                                                                                                            Mgr. Zuzana Joneková

                                                                                                                  riaditeľka školy

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302