Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

"Teatralny Mlynek 2015" hostil žiakov ZUŠ

20.11.2015 13:24

Za sprievodu zvuku roztočeného čarovného  mlynčeka sa otvoril v Poľsku aj tento rok festival detských divadiel s názvom Teatralny Mlynek. Organizátor festivalu, Dom kultúry mládeže v Rzeszowe, pozval tento rok do sály Domu kultúry detské divadelné súbory z poľských miest a jedno hosťujúce divadlo zo slovenskej Základnej umeleckej školy z Vranova n. T.  Osemhodinovú prehliadku divadiel sledovalo pozorné oko detského diváka z miestnych materských a základných škôl a nekompromisná odborná porota, ktorá hodnotila nielen herecké prípadne spevácke výkony, výber kostýmov, kompozíciu scény, ale aj spracovanie témy a celkové pódiové stvárnenie. 
Po prezentácii jednotlivých divadelných súborov porota vyhodnotila festival a udelila zaujímavé ceny.  Pár z nich si domov odniesli aj žiaci a učitelia zo Základnej umeleckej školy z Vranova n. T. Poďakovanie za réžiu hudobnej rozprávky „Smelý zajko“ získala pani Magdaléna Šamová, za choreografiu pani Silvia Hudáková, za scenár pani Jana Radvanská. Za prezentáciu celkového prevedenia rozprávky si obdiv zaslúžili títo žiaci, ktorým zároveň patrí veľké poďakovanie a obdiv: Norbert Jakubek, Michal Budai, Linda Winklerová, Juliana Mikitová, Tamara Bičejová, Timea Bičejová, Michaela Božiková, Tamara Božiková, Viktória Roháčová, Dana Račková, Františka Mičková, Júlia Kosturová, Sára Kušnirová, Alžbeta Obrinová, Karin Pavlíková, Imrich Vaško a Saskia Šűrű. Po vyhodnotení festivalu nasledoval workshop, na ktorom získali malí divadelníci mnoho užitočných rád a cenných informácii. Dom kultúry mládeže je  cezhraničným partnerom Mestského domu kultúry vo Vranove n. T. už od roku 2009. V  rámci trvalej udržateľnosti projektu  Ochrana kultúrneho dedičstva historických regiónov Zemplína a Rzeszowského vojvodstva, tradícia - súčasnosť – budúcnosť “ zameraného na nadviazanie spolupráce v oblasti kultúry bude  i naďalej so svojím slovenským kolegom MsDK Vranov n. T. organizovať spoločné podujatia, ktoré našincom prinesú množstvo  nezabudnuteľných zážitkov a cenných skúsenosti.

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302