Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Mikuláš 2015

11.12.2015 10:55

Aj keď v kalendári je Mikuláša 6. decembra, na našu školu zavítal po dlhej a strastiplnej ceste spolu s čertom Bruntelášom až 9. decembra a bol veľmi milo prekvapený, čo sa v tento čas deje na základnej umeleckej škole.  Prípravy na vianočné koncerty boli v plnom prúde. V tanečnom odbore sa naučil spolu s čertom tanečnú choreografiu, ktorú si spolu so žiakmi aj zatancovali. Na skúške orchestra si zasa Brunteláš vyskúšal, aké to je dirigovať toľko veľa detí, ktoré hrajú na rôzne hudobné nástroje a s výtvarníkmi zasa kreslil peklo. Pri speváckom zbore oživil ich nácvik hraním na bubon a roľničky. Na záver svojej návštevy sa naučil aj rôzne riekanky s najmenšími žiakmi školy - prípravkármi. Po únavnej ceste rozdával spolu s MIkulášom deťom za príjemne strávené popoludnie sladkosti a pozval ich nabudúci rok na ples do pekla. Deti mu sľúbili, že prídu zatancovať, zaspievať a zahrať. Veríme, že na našu školu nezabudne a navštívi nás aj o rok. Ďakujeme.

Fotogaléria

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302