Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Novinky

27.03.2015 15:54

Bronz zo Sniny

Dňa 26.marca 2015 sa naša žiačka Ivana Durkošová zúčastnila na Súťažnej prehliadke v hre na zobcovej flaute v Snine. Spolu s ňou sa prehliadky zúčastnilo 16 flautistov a flautistiek z Humenného, Medzilaboriec, Giraltoviec, Svidníka a Sniny. Ivka sa v tvrdej konkurencii...
23.03.2015 12:44

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy vo Vranove nad Topľou oznamuje rodičom a žiakom školy, že dňa 26. marca 2015 je udelené pri príležitosti osláv Dňa učiteľov žiakom riaditeľské voľno.
23.03.2015 12:41

Interný koncert

Žiaci a učitelia ZUŠ pozývajú priateľov vážnej hudby na interný koncert školy, ktorý sa uskutoční dňa 23.marca 2015 o 15.00 hodine v malej koncertnej sále ZUŠ. Všetci ste srdečne vítaní.
17.03.2015 10:18

Pozvánka na organový koncert

Základná umelecká škola na Ulici A. Dubčeka 880 vo Vranove nad Topľou vyučuje už tretí rok hru na organe. Keďže tento hudobný nástroj pozná široká verejnosť z našich chrámov, pri príležitosti 330. výročia narodenia velikána organovej hudby a vrcholného predstaviteľa baroka Johanna...
11.03.2015 11:47

Výtvarné úspechy ZUŠ

Základná umelecká škola na Ul. A. Dubčeka sa môže pochváliť ďalšími úspechmi, tentoraz z výtvarnej oblasti. Žiak 4. ročníka  Filip Mrusko sa so svojou prácou  s názvom Obraz vo vysokom rozlíšení, zapojil do medzinárodnej súťaže Astra Talent 2014 a získal na základe...
09.03.2015 20:48

Pozvánka na interný koncert

Žiaci a učitelia ZUŠ vo Vranove nad Topľou pozývajú rodičov, priateľov a širokú verejnosť na interný koncert, ktorý sa uskutoční dňa 12. marca 2015 o 15.00 hod. v malej koncertnej sále ZUŠ. Všetci ste srdečne pozvaní spríjemniť si deň rôznymi hudobnými žánrami. Príloha: Program interného...
06.03.2015 09:34

Žiadosť o odvzdanie 2% dane pre RZ pri ZUŠ

Žiadosť o odovzdanie 2%  dane pre Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole vo Vranove nad Topľou.   Pokiaľ máte záujem prispieť 2% svojej dane pre Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole vo Vranove nad Topľou, požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie...
05.02.2015 17:18

OZNAM

Z dôvodu výskytu chrípkových ochorení sú RÚVZ vo Vranove nad Topľou na ZUŠ vyhlásené chrípkové prázdniny od 6.februára 2015.  Nástup do školy je 16. februára 2015.
23.01.2015 13:03

Pozvánka na interný koncert

Žiaci ZUŠ na Ul. A. Dubčeka 880 pozývajú rodičov a priateľov hudby na interný koncert, ktorý sa uskutoční dňa 30. januára 2015 o 15.00 hod. v malej koncertnej sále ZUŠ. Všetci ste srdečne pozvaní. INTERNÝ KONCERT 30.1.2015.doc
06.01.2015 14:59

Novoročný príhovor

Vážení kolegovia, kolegyne, rodičia a žiaci, som veľmi rada, že sa Vám môžem v týchto prvých chvíľach nového roka prihovoriť. Čas beží neúprosne a my opäť stojíme na prahu nového roka s nádejou, že bude lepší a krajší ako rok predchádzajúci, ktorý sa práve skončil. Pre niekoho to bol rok šťastný,...

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302

Logo školy

autor Mgr. P. Lazarčík

1998