Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

VÝSLEDKOVÁ LISTINA PRIJATÝCH ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ZUŠ

08.06.2015 12:51

V prílohe je umiestnená výsledková listina prijatých žiakov na štúdium v Základnej umeleckej škole v odbore hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom. Rozhodnutia o prijatí na štúdium si zákonní zastupcovia žiaka môžu vyzdvihnúť každý pracovný deň v čase od 8.00 do 16.00 hod. v hlavnej budove na Ul. A. Dubčeka 880 do 30. júna 2015.

 Tu Výsledková listina prijímacích skúšok pre školský rok 2015/2016.doc 

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302