Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Učiteľ/ka literárno-dramatického odboru

 

Základná umelecká škola vo Vranove nad Topľou prijme do pracovného pomeru učiteľa/ku literárno-dramatického odboru.

Miesto práce:  Základná umelecká škola Vranov nad Topľou
Predpokladaný termín nástupu: 01.09.2017 - ide o zastupovanie počas materskej dovolenky
Druh pracovného pomeru: plný úväzok – 100%
Náplň práce: dodržiavanie povinnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca podľa §5 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z., dodržiavať povinnosti pre výkon špecializovaných činností – činnosť triedneho učiteľa, dodržiavať platný pracovný poriadok školy, povinnosť zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch vyplývajúcich zo zákona č. 122/2013 Z. z.
Požiadavky na zamestnanca: splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť
Vzdelanie: ukončené 4 alebo 6-ročné štúdium na konzervatóriu v požadovanom odbore, vysokoškolské I. alebo II stupňa v danom odbore, poprípade  hudobná výchova, hudobné umenie, hudobná pedagogika alebo slovenský jazyk
Znalosti: ovládanie problematiky školskej legislatívy 
Počítačové znalosti: Microsoft Excel, Microsoft Word – pokročilý
Osobné predpoklady, ďalšie požiadavky: spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, analytické a logické myslenie, dôslednosť, samostatnosť, zodpovednosť
Požadovaná prax: vítaná

Životopis  spolu so žiadosťou o prijatie do pracovného posielajte do 31.07.2017 na mailovú adresu:
riaditelka@zus880.eu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Učiteľ hudobného odboru - hra na drevené dychové nástroje a saxofón

 

Základná umelecká škola vo Vranove nad Topľou prijme do pracovného pomeru učiteľa hudobného odboru - hra na drevené dychové nástroje a saxofón.

Miesto práce:  Základná umelecká škola Vranov nad Topľou
Predpokladaný termín nástupu: 01.09.2017 - ide o zastupovanie počas materskej dovolenky
Druh pracovného pomeru: plný úväzok – 100%
Náplň práce: dodržiavanie povinnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca podľa §5 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z., dodržiavať povinnosti pre výkon špecializovaných činností – činnosť triedneho učiteľa, dodržiavať platný pracovný poriadok školy, povinnosť zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch vyplývajúcich zo zákona č. 122/2013 Z. z.
Požiadavky na zamestnanca: splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť
Vzdelanie: ukončené 4 alebo 6-ročné štúdium na konzervatóriu v požadovanom odbore, vysokoškolské I. alebo II stupňa v danom odbore, poprípade  hudobná výchova, hudobné umenie, hudobná pedagogika
Znalosti: ovládanie problematiky školskej legislatívy
Počítačové znalosti: Microsoft Excel, Microsoft Word – pokročilý
Osobné predpoklady, ďalšie požiadavky: spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, analytické a logické myslenie, dôslednosť, samostatnosť, zodpovednosť
Požadovaná prax: vítaná

Životopis  spolu so žiadosťou o prijatie do pracovného posielajte do 31.07.2017 na mailovú adresu:
riaditelka@zus880.eu