Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Zloženie rady rodičovského združenia v školskom roku 2016/2017

Rada Rodičovského združenia / ďalej len RZ / zasadá prvý pondelok v mesiaci alebo podľa potrieb školy. Pracuje v zložení:

predseda: Mgr. D. Roziková

podpredseda: Mgr. L. Kocáková  

pokladník: Ing. M. Sariková

zapisovateľka: M. Jenčová

členovia: PaedDr. J. Baran, B. Gdovinová, M. Belejová, Ing. K. Haľková, Mgr. G. Hodorová, M. Jenčová, PaedDr. N. Jevčáková, Mgr. H. Kľučárová, Mgr. L. Kocáková, M. Oravcová, D. Bičej, Mgr. D. Roziková, M. Kotvasová, Ing. M. Sariková, Z. Spišaková, R. Šebová, MUDr. J. Gyoriová, A. Tutková, D. Zaremba.

Výbor  sa mení každý školský rok po plenárnom zasadnutí rodičovského združenia, kedy sú z každej triedy volení noví triedni dôverníci.

Zloženie rady rodičovského združenia v školskom roku 2015/2016

Rada Rodičovského združenia / ďalej len RZ / zasadá prvý pondelok v mesiaci alebo podľa potrieb školy. Pracuje v zložení:

predseda: Mgr. D. Roziková

podpredseda: Mgr. L. Kocáková  

pokladník: Ing. M. Sariková

zapisovateľka: M. Jenčová

členovia: PaedDr. J. Baran, M. Belejová, Ing. K. Haľková, Mgr. G. Hodorová, M. Jenčová, PaedDr. N. Jevčáková, Mgr. H. Kľučárová, Mgr. L. Kocáková, PhDr. A. Lukičová, G. Orendášová, Mgr. D. Roziková, Bc. M. Sabovíková, Ing. M. Sariková, Z. Spišaková, R. Šebová, J. Štiber, A. Tutková, D. Zaremba, E. A. Žáková.

Výbor  sa mení každý školský rok po plenárnom zasadnutí rodičovského združenia, kedy sú z každej triedy volení noví triedni dôverníci.

Zloženie rady rodičovského združenia v školskom roku 2014/2015

Rada Rodičovského združenia / ďalej len RZ / zasadá prvý pondelok v mesiaci alebo podľa potrieb školy. Pracuje v zložení:

predseda: Mgr. D. Roziková

podpredseda: M. Madej  

pokladník: Bc. M. Sabovíková

zapisovateľka: M. Jenčová

členovia:  V. Bankovičová, PaedDr. J. Baran, M. Belejová, P. Demčáková, M. Jenčová, PaedDr. N. Jevčáková, Mgr. L. Kocáková, Z. Kurucová, Mgr. A. Kušnírová, M. Madej, J. Mitrišinová, M. Piňková, Mgr. D. Roziková, Bc. M. Sabovíková, Ing. M. Sariková, Z. Spišaková, R. Šebová, J. Štiber, A. Tutková, E.A. Žáková.

Výbor  sa mení každý školský rok po plenárnom zasadnutí rodičovského združenia, kedy sú z každej triedy volení noví triedni dôverníci.

Zloženie rady rodičovského združenia v školskom roku 2013/2014

Rada Rodičovského združenia / ďalej len RZ / zasadá prvý pondelok v mesiaci alebo podľa potrieb školy. Pracuje v zložení:

predseda: Mgr. D. Roziková

podpredseda: Ing. S. Mušák - členstvo ukončené k 30.06.2014

pokladník: M. Sabovíková

zapisovateľka: M. Jenčová

členovia:  V. Bankovičová, K. Ilečková, M. Piňková, PaedDr. J. Baran, Mgr. E. Bujková, E.A. Žáková, PaedDr. N. Jevčáková, M. Madej, Mgr. M. Saraková, Mgr. A. Durkošová, J. Štiber, Mgr. H. Kľučárová, Mgr. R. Rákošová, Ing. K. Šmajdová, Z. Spišáková, PaedDr. Z. Krajčová.

Výbor  sa mení každý školský rok po plenárnom zasadnutí rodičovského združenia, kedy sú z každej triedy volení noví triedni dôverníci.