Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

2% daň

Pokiaľ máte záujem prispieť 2% svojej dane pre Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole vo Vranove nad Topľou, požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, vyplnené a potvrdené zamestnávateľom. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti a Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane, odovzdajte na Základnej umeleckej škole vo Vranove nad Topľou triednemu učiteľovi alebo priamo na daňový úrad do 30.4.2017. ĎAKUJEME.

Tlačivo na stiahnutie vyhlasenie 2016.docx 

S pozdravom

 

                                                                                 Mgr. Danka Roziková v. r.

predseda Rady rodičov