Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Novinky

31.03.2022 08:09

11. ročník klavírnej súťaže Čarovné klávesy.

Dňa 30. marca 2022 sa v priestoroch malej koncertnej sály našej školy uskutočnil po dlhšej prestávke 11. ročník školskej klavírnej súťaže  Čarovné klávesy. V príjemnej  komornej atmosfére sa nám v siedmych kategóriách predstavilo spolu 30 nadaných klavíristov. Nad všetkými výkonmi bdela...
31.03.2022 07:46

Interný koncert.

Srdečne pozývame všetkých žiakov na interný koncert, ktorý sa uskutoční dňa 31.3.2022  o 15.00 hod. v malej koncertnej sále našej školy. Príďte si vypočuť diela svetoznámych hudobných skladateľov v podaní žiakov školy. Program koncertu: interný koncert 31.3.2022.docx
11.03.2022 15:02

Koncert študentiek Konzervatória.

Dňa 11. marca 2022 sa v malej koncertnej sále uskutočnil koncert študentiek klavírneho oddelenia štátneho Konzervatória v Košiciach. Odzneli na ňom nádherné skladby rôznych štýlových období a po dlhom čase sme sa mohli započúvať do bravúrneho prevedenia klavírnej hry v podaní Michaely Pavolkovej, z...
04.03.2022 09:33

Riaditeľské voľno pre žiakov našej školy.

Riaditeľka školy oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. podrobnostiach a organizácii školského roka udeľuje žiakom na 28. marca...
18.02.2022 10:35

Interný koncert.

Dňa 18.02.2022 sa  o 15.00 hod. za prísnych pandemických opatrení uskutoční malý interný koncert v koncertnej sále našej školy. Zaznejú na ňom diela rôznych štýlových období. Program koncertu tu: Program koncertu.docx   Fotografie z koncertu:
05.01.2022 11:30

Vyučovanie od 10. januára 2022.

Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje rodičom a žiakom, že od 10. januára 2022 nastupujeme na prezenčné vyučoanie  podľa platného rozvrhu hodín vo všetkých odboroch - hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom.  Školy sa riadia manuálom Školský semafor. V prípade pozitivity žiaka, triedu...
02.12.2021 14:36

BIENÁLE PORTRÉTU KOŠICE 2021 ONLINE.

BIENÁLE PORTRÉTU KOŠICE je medzinárodná súťaž detí a mládeže. Tento rok sa konal nultý ročník. Vyhlasovateľom súťaže je mesto Košice a organizátorom ZUŠ, Irkutská Košice a oddelenie školstva MMK. Do súťaže bolo zaslaných 610 prác. Za ZUŠ, Ul. A. Dubčeka 880, Vranov n.T. boli účastníkmi súťaže...
26.11.2021 10:12

Vyučovanie od pondelka 29. novembra 2021.

Oznamujeme rodičom a žiakom, že od 29. novembra 2021 prechádza naša ZUŠ na dištančnú - čiže online formu vyučovania vo všetkých odboroch - v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore. O príppadných zmenách a nástupe do škôl Vás budeme včas informovať na našej webovej stránke....
04.11.2021 13:43

Prvý interný koncert.

Dňa 27.10.2021 sa za prísnych opatrení uskutočnil malý a zároveň prvý interný koncert v tomto školskom roku. Účinkovali na ňom žiaci literárno-dramatického odboru a hudobného odboru. Fotografie účinkujúcich:  
27.10.2021 07:43

Akordeónové striebro.

Žiačka 3. ročníka prvej časti prvého stupňa základného štúdia Ema Kotuľáková sa zúčastnila XIX. ročníka medzinárodného festivalu akordeónistov EUROMUSETTE GOLDENTANGO - ONLINE Rajecké Teplice 2021. Vo svojej kategórii 0-C sa umiestnila v nádhernom striebornom pásme. Chceli by sme sa touto cestou...

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302

Logo školy

autor Mgr. P. Lazarčík

1998