Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

      

Novinky

24.04.2023 09:27

Výtvarníci v Kežmarku.

Krásny aprílový deň v objatí histórie architektúry, ale aj rytmov moderného tanca, prežili žiaci výtvarného odboru z triedy pani učiteľky Lazorovej v utorok 18. 4. 2023, ktorí sa na poslednú chvíľu družne zorganizovali, aby svojou prítomnosťou podporili účasť našich...
18.04.2023 12:18

Klavírny koncert študentiek Štátneho konzervatória.

Dňa 17. apríla 2023 sa v koncertnej sále našej Základnej umeleckej školy ozývali vznešené klavírne tóny študentiek maturitného ročníka Štátneho Konzervatória v Košiciach, Timonova 2. Pre nás, učiteľov ZUŠ bolo veľkou radosťou, že na koncerte vystupovala bývalá žiačka našej školy,...
14.04.2023 10:12

Koncert filmovej hudby v košickej filharmónii.

Dňa 13. apríla 2023 sa žiaci hudobného odboru spolu s pedagógmi školy zúčastnili  verejnej generálky koncertu v štátnej filharmónii v Košiciach. Témou koncertu bola filmová hudba. Obrovským "standing ovation" ocenili výkon celého orchestra, ktorý si právom zaslúži titul " excelentný". Vypočuť...
12.04.2023 13:24

Dve ceny z jednej súťaže.

Skutočnosť, že žiaci vranovskej základnej umeleckej školy majú vo svojej budúcnosti vysoké predpoklady uplatniť sa v akomkoľvek odvetví umeleckej tvorby, potvrdzuje aj tohtoročné vyhodnotenie celoslovenskej výtvarnej súťaže Frivaldského prírodovedná ilustrácia 2022. V tematickom okruhu ZOOLOGICKÁ...
30.03.2023 08:22

Interný koncert.

Pozývame rodičov a žiakov dňa 31. marca 2023 o 15.00 hod. na interný koncert do koncertnej sály ZUŠ. Príďte si vypočuť diela hudobných skladateľov štýlových období v rôznom hudobnom prevedení. Ste srdečne vítaní. Program koncertu: interný koncert 31.03.2023.docx foto: IMG_20230331_150326.jpg...
24.03.2023 15:55

12. ročník klavírnej súťaže ČAROVNÉ KLÁVESY.

Dňa 23. marca 2023 sa na našej škole uskutočnil v poradí už 12. ročník školskej klavírnej súťaže Čarovné klávesy.  Súťažilo 26 žiakov v siedmych kategóriách. Výkony žiakov sledovala odborná porota v zložení -  Mgr. art Viola Samborská, profesorka štátneho konzervatória v Košiciach, Bc....
24.03.2023 15:31

Koncert študentov konzervatória.

Dňa 22. marca 2023 v koncertnej sále ZUŠ  zaznela hudba rôznych hudobných skladateľov a rozozvučal sa klavír v podaní študentov Konzervatória Jozefa Adamoviča z Košíc -  Jozefa Sklenčára a Maté Majoroša, ktorých pedagogicky vedie PaedDr. et Mgr.art. Júlia Tkáč DiS.art, naša bývalá...
20.03.2023 11:11

Riaditeľské voľno.

Riaditeľka školy oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. podrobnostiach a organizácii školského roka udeľuje žiakom na 28. marca...
03.03.2023 14:11

JARNÉ PRÁZDNINY.

Oznamujeme rodičom a žiakom, že v dňoch 6. až 10. marca 2023 majú žiaci jarné prázdniny. Vyučovanie sa začne v pondelok 13. marca 2023 podľa stáleho rozvrhu hodín. Prajeme deťom príjemné prežitie prázdnin.
23.02.2023 09:50

Interný koncert.

Pozývame rodičov a žiakov na ďalší interný koncert našej školy, ktorý sa uskutoční dňa 27. februára 2023 o 15.00 hod. v koncertnej sále ZUŠ. Zaznejú diela svetoznámych hudobných skladateľov rôznych štýlových období. Všetci ste srdečne vítaní. Program koncertu: Interný koncert 27.02.2023.pdf...

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302

Logo školy

autor Mgr. P. Lazarčík

1998