Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Novinky

10.10.2022 10:18

Plenárne zasadnutie rodičovského združenia.

Oznamujeme rodičom, že dňa 18. októbra 2022 sa o 16.30 hod. uskutoční plenárne zasadnutie rodičovského združenia v zasadačke Mestského úradu vo Vranove nad Topľou.  Srdečne Vás na toto stretnutie pozývame.
10.10.2022 10:14

Oznam o udelení riaditeľského voľna.

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy vo Vranove nad Topľou oznamuje rodičom a žiakom školy, že so súhlasom zriaďovateľa - Mestom Vranov nad Topľou je dňa 17. októbra 2022  udelené žiakom riaditeľské voľno. Vyučovanie bude pokračovať 18.10.2022 podľa platného rozvrhu hodín. Ďakujeme za...
09.09.2022 08:25

Oznam pre žiakov a rodičov.

Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje rodičom a žiakom, že od 12. septembra 2022 sa začína vyučovanie podľa rozvrhu hodín nielen v budove na Námestí slobody, ale aj v zrekonštruovanej budove na ul. A. Dubčeka 880. Chceme Vás zároveň upozorniť, že v areáli školy ešte pokračujú menšie stavebné úpravy a preto Vás...
26.08.2022 14:15

Otvorenie školského roka 2022/2023 na ZUŠ.

Vážení rodičia, milí žiaci, keďže sa blíži začiatok školského roka 2022/2023, brány našej školy sa otvoria 5. septembra 2022 od 9.00 - 13.00 hod. Zmenou bude iba to, že kvôli rekonštrukcii budovy na ul. A. Dubčeka 880 sa budeme musieť stretnúť na našom elokovanom pracovisku - na Námestí slobody č....
23.08.2022 09:02

POZOR - od školského roka 2022/2023 zmena školného !

Vážení rodičia, vzhľadom na rastúce ceny v našej spoločnosti sme museli pristúpiť k nemilému kroku - a to zvýšeniu školného na našej škole od 1. septembra 2022. Ceny nájdete  v sekcii VZN č. 182_2021-2.pdf , dodatok č.4 § 5 ods.1. Ďakujeme z pochopenie.
18.07.2022 11:33

Úradné hodiny počas letných prázdnin.

Oznamujeme verejnosti, že úradné hodiny počas letných prázdnin sú každý pondelok od 8.00 do 12.00 hod. v budove na Ul. A. Dubčeka 880 vo Vranove nad Topľou.
27.06.2022 08:06

Odovzdávanie vysvedčení na ZUŠ.

Vážení rodičia, milí žiaci, vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu budovy na Ul. A. Dubčeka 880 sa tohtoročné odovzdávanie vysvedčení uskutoční dňa 30. júna 2022 v čase od 9.00 - 13.00 hod. v budove na Námestí Slobody č. 965. Vaši triedni učitelia Vám podajú podrobnejšie informácie, v ktorých...
31.05.2022 10:05

XX. Medzinárodný festival Euromusette Goldentango.

Dňa 26.mája 2022 sa v Rajeckých Tepliciach konal XX. Medzinárodný festival Euromusette Goldentango mladých akordeonistov. Aj naši žiaci sa každoročne zúčastňujú tohto festivalu. Tento školský rok súťažila žiačka tretieho ročníka prvej časti Ema Kotuľáková. Vo svojej 1. kategórii získala pekné...
30.05.2022 10:58

Celoslovenská klavírna súťažná prehliadka.

Po školskom kole súťaže sa klavírne oddelenie zúčastnilo 1. ročníka celoslovenskej klavírnej súťažnej prehliadky PIANOFORTE, ktorá sa uskutočnila v Starej Ľubovni. Tejto súťaže sa zúčastnilo 150 mladých klaviristov. Našu ZUŠ reprezentoval žiak Ján Hardoň, ktorý súťažil v III. kategórii. V silnej...
26.05.2022 15:11

Úspech žiakov bicieho oddelenia.

Dňa 24. mája 2022  sa žiaci oddelenia bicích nástrojov zúčastnili 4.ročníka celoslovenskej súťažnej prehliadky v hre na bicích nástrojoch pre žiakov ZUŠ, ktorá sa konala v Nových Zámkoch. Súťaže sa zúčastnili žiaci Ján Bubnár a Peter Kačer, žiaci štvrtého ročníka prvej časti, ktorí...

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302

Logo školy

autor Mgr. P. Lazarčík

1998