Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Novinky

15.05.2023 12:11

Banskoštiavnické kladivká.

V dňoch 10. a 11. mája 2023 sa v Banskej Štiavnici uskutočnil 6. ročník celoslovenskej súťaže „Banskoštiavnické kladivká“. Súťažilo sa v sólovej a štvorručnej hre na klavíri. Našu školu reprezentovalo klavírne duo - Zuzana Bobíková a Noemi Mitriková, ktoré boli zaradené do II. kategórie. Tejto...
09.05.2023 12:32

Stropkovská klavírna jar.

Dňa 4.mája 2023 sa v koncertnej sále  Základnej umeleckej školy F. Veselého v Stropkove konal 12. ročník súťažnej prehliadky v sólovej hre na klavíri „Stropkovská klavírna jar 2023“. Našu ZUŠ reprezentovali šikovní klaviristi – Daniela Vargová, Matej Ondovčák a Matej...
27.04.2023 14:26

Sústredenie Juskova Voľa 2023.

Dňa 24. a 25. apríla 2023 sa žiaci hudobného, tanečného a literárno dramatického odboru ZUŠ vo Vranove nad Topľou zúčastnili sústredenia na Juskovej Vôli k pripravovanému "májovému" koncertu. Žiaci na sústredení pilne pracovali na piesňach a skladbach, ktoré budú interpretovať na...
24.04.2023 11:02

Vesmír očami detí.

24.04.2023 09:48

Deň tanca 2023.

Dňa 18.04.2023 sa žiaci tanečného odboru zúčastnili tanečnej súťaže s názvom "Deň tanca" v Kežmarku. Súťaže sa zúčastnilo 20 kolektívov s 98 choreografiami. Naši žiaci súťažili s dvoma choreografiami, s ktorými sa umiestnili v Bronzovom pásme. Po konzultácii s porotou, pani porotkyne odoslali...
24.04.2023 09:27

Výtvarníci v Kežmarku.

Krásny aprílový deň v objatí histórie architektúry, ale aj rytmov moderného tanca, prežili žiaci výtvarného odboru z triedy pani učiteľky Lazorovej v utorok 18. 4. 2023, ktorí sa na poslednú chvíľu družne zorganizovali, aby svojou prítomnosťou podporili účasť našich...
18.04.2023 12:18

Klavírny koncert študentiek Štátneho konzervatória.

Dňa 17. apríla 2023 sa v koncertnej sále našej Základnej umeleckej školy ozývali vznešené klavírne tóny študentiek maturitného ročníka Štátneho Konzervatória v Košiciach, Timonova 2. Pre nás, učiteľov ZUŠ bolo veľkou radosťou, že na koncerte vystupovala bývalá žiačka našej školy,...
14.04.2023 10:12

Koncert filmovej hudby v košickej filharmónii.

Dňa 13. apríla 2023 sa žiaci hudobného odboru spolu s pedagógmi školy zúčastnili  verejnej generálky koncertu v štátnej filharmónii v Košiciach. Témou koncertu bola filmová hudba. Obrovským "standing ovation" ocenili výkon celého orchestra, ktorý si právom zaslúži titul " excelentný". Vypočuť...
12.04.2023 13:24

Dve ceny z jednej súťaže.

Skutočnosť, že žiaci vranovskej základnej umeleckej školy majú vo svojej budúcnosti vysoké predpoklady uplatniť sa v akomkoľvek odvetví umeleckej tvorby, potvrdzuje aj tohtoročné vyhodnotenie celoslovenskej výtvarnej súťaže Frivaldského prírodovedná ilustrácia 2022. V tematickom okruhu ZOOLOGICKÁ...
30.03.2023 08:22

Interný koncert.

Pozývame rodičov a žiakov dňa 31. marca 2023 o 15.00 hod. na interný koncert do koncertnej sály ZUŠ. Príďte si vypočuť diela hudobných skladateľov štýlových období v rôznom hudobnom prevedení. Ste srdečne vítaní. Program koncertu: interný koncert 31.03.2023.docx foto: IMG_20230331_150326.jpg...

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302

Logo školy

autor Mgr. P. Lazarčík

1998