Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Novinky

18.05.2022 16:12

OZNAM!

Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje žiakom a rodičom, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa - mesta Vranov nad Topľou v čase od 01.06.2022 do 30.06.2022 prerušuje prevádzku školy z dôvodu rekonštrukcie budovy. Zároveň Vás vyzývame, aby ste dbali o svoju bezpečnosť, nakoľko rekonštrukčné práce už...
12.05.2022 17:49

Výsledky testu z HUN - 3. ročník druhá časť - písomná časť.

V tabuľke zverejnené výsledky testu z písomnej časti z hudobnej náuky: Výsledná tabuľka testu z.docx
06.05.2022 16:15

Naši výtvarníci zahviezdili v Bratislave.

Dňa 29. apríla 2022 sa v Bratislave konala slávnostná vernisáž spojená s odovzdávaním cien 8. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže Deti a architektúra 2021. Tento rok mali žiaci za úlohu vymyslieť a ľubovoľnou plošnou výtvarnou technikou stvárniť budovu pre kultúru. Do súťaže bolo zaslaných vyše...
13.04.2022 11:35

POĎAKOVANIE.

Ďakujeme žiakom výtvarného odboru našej školy, ktorí pod odborným vedením pedagógov PaedDr. Evy Lazorovej a Mgr. Jána Kostelníka nádherne vymaľovali veľkonočné dekorácie, ktoré zdobia naše mesto.
31.03.2022 08:09

11. ročník klavírnej súťaže Čarovné klávesy.

Dňa 30. marca 2022 sa v priestoroch malej koncertnej sály našej školy uskutočnil po dlhšej prestávke 11. ročník školskej klavírnej súťaže  Čarovné klávesy. V príjemnej  komornej atmosfére sa nám v siedmych kategóriách predstavilo spolu 30 nadaných klavíristov. Nad všetkými výkonmi bdela...
31.03.2022 07:46

Interný koncert.

Srdečne pozývame všetkých žiakov na interný koncert, ktorý sa uskutoční dňa 31.3.2022  o 15.00 hod. v malej koncertnej sále našej školy. Príďte si vypočuť diela svetoznámych hudobných skladateľov v podaní žiakov školy. Program koncertu: interný koncert 31.3.2022.docx
11.03.2022 15:02

Koncert študentiek Konzervatória.

Dňa 11. marca 2022 sa v malej koncertnej sále uskutočnil koncert študentiek klavírneho oddelenia štátneho Konzervatória v Košiciach. Odzneli na ňom nádherné skladby rôznych štýlových období a po dlhom čase sme sa mohli započúvať do bravúrneho prevedenia klavírnej hry v podaní Michaely Pavolkovej, z...
04.03.2022 09:33

Riaditeľské voľno pre žiakov našej školy.

Riaditeľka školy oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. podrobnostiach a organizácii školského roka udeľuje žiakom na 28. marca...
18.02.2022 10:35

Interný koncert.

Dňa 18.02.2022 sa  o 15.00 hod. za prísnych pandemických opatrení uskutoční malý interný koncert v koncertnej sále našej školy. Zaznejú na ňom diela rôznych štýlových období. Program koncertu tu: Program koncertu.docx   Fotografie z koncertu:
05.01.2022 11:30

Vyučovanie od 10. januára 2022.

Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje rodičom a žiakom, že od 10. januára 2022 nastupujeme na prezenčné vyučoanie  podľa platného rozvrhu hodín vo všetkých odboroch - hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom.  Školy sa riadia manuálom Školský semafor. V prípade pozitivity žiaka, triedu...

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302

Logo školy

autor Mgr. P. Lazarčík

1998