Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Novinky

30.05.2018 10:42

Prijímacie skúšky do všetkých odborov

POZVÁNKA NA TALENTOVÉ SKÚŠKY. Pozývame rodičov a ich detičky, ktoré majú záujem ovládať hru na nejakom hudobnom nástroji, alebo veľmi pekne kreslia, recitujú a tancujú na prijímacie skúšky do našej školy.   Talentové skúšky na Základnú umeleckú školu sa uskutočnia v dňoch 30. a...
23.05.2018 11:45

Deň otvorených dverí

Dňa 23. mája 2018 sa v Základnej umeleckej škole na Ul. A. Dubčeka 880 uskutočnil deň otvorených dverí, ktorého sa zúčastnilo 220 detí  z materských a základných škôl mesta a okresu. Deti sme zaujali zaujímavým programom, ktorého ústrednou témou bolo Spievankovo a zvieratká. ...
09.05.2018 14:30

Slávici z lavice - krajské kolo

Dňa 27.4.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili na krajskom kole Slavici z lavice 2018. Privítali nás v nádhernom prostredí PKO Čierny Orol v Prešove, riaditeľka CVČ ABC v Prešove Mgr. Elena Šimčíkova oficiálne otvorila súťaž, medzi ctenými hosťmi boli nielen  riaditelia CVC-čiek ale aj ...
09.05.2018 14:02

ZEMPLÍN POP 2018

24.4.2018 patril v Michalovciach už prestížnej súťaži Zemplín POP 2018, všetci naši žiaci súťažili v kategórii B2-  solo spev do 15 rokov. Jakub Ruščin s pieňou Dangerously od Charlieho Putha, Kristína Noémi Jenčová s pieňou od D.Mirgovej Nová a Alexandra Jevčáková s piesňou od Kodaline: All i...
19.04.2018 14:17

Riaditeľské voľno

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy vo Vranove nad Topľou oznamuje rodičom a žiakom školy, že dňa 27. apríla 2018 je udelené pri príležitosti osláv 60. výročia vzniku ZUŠ vo Vranove nad Topľou žiakom riaditeľské voľno.
19.04.2018 14:12

Slávici z lavice

Dňa 19.4.2018 sa žiaci zo speváckej triedy pod vedením Bc. Veroniky Jonekovej zúčastnili obvodného kola súťaže Slávici z lavice. V prvej Kategórii sa Peter Repko umiestnil na prvom mieste s piesňou I.Mládeka- Jožin z Bážin. Tretej kategórie sa zúčastnila Kristína Noemi Jenčová s piesňou od Dominiky...
09.04.2018 17:04

Klaviristi v Snine

Dňa 27.3.2018 sa zúčastnili žiaci a učitelia klavírneho oddelenia  IX. ročníka súťažnej prehliadky v sólovej hre na klavíri v Snine. Tento ročník bol zastúpený 90 žiakmi nielen z bližších, ale aj vzdialenejších ZUŠ. Žiaci súťažili v VIII. kategóriách. Našu školu...
19.03.2018 11:01

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy vo Vranove nad Topľou oznamuje rodičom a žiakom školy, že dňa 28. marca 2018 je udelené pri príležitosti osláv Dňa učiteľov žiakom riaditeľské voľno.  Od 29. marca 2018 začínajú veľkonočné prázdniny, ktoré trvajú do 3.apríla 2018. Vyučovanie začne 4....
09.03.2018 14:00

Školské kolo klavírnej súťaže Čarovné klávesy

Čarovné klávesy opäť vytvorili krásne melódie. Dňa 8. marca 2018 sa v koncertnej sále ZUŠ na Ulici A. Dubčeka 880 konal 9. ročník školskej klavírnej súťaže „Čarovné klávesy“. Zúčastnilo sa jej 29 žiakov rôznych vekových kategórií, ktorí predniesli skladby z období baroka, klasicizmu,...
09.03.2018 13:59

Koncert študentov klavírneho oddelenia štátneho konzervatória

Dňa 6. marca 2018 sa v priestoroch našej školy uskutočnil koncert študentov klavírneho oddelenia štátneho konzervatória v Košiciach. V úvode koncertu privítala prítomných  riaditeľka školy a následne odovzdala slovo pani profesorke Mgr. art Zuzane Udičovej, ktorá oboznámila prítomných...

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302

Logo školy

autor Mgr. P. Lazarčík

1998