Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Novinky

09.04.2018 17:04

Klaviristi v Snine

Dňa 27.3.2018 sa zúčastnili žiaci a učitelia klavírneho oddelenia  IX. ročníka súťažnej prehliadky v sólovej hre na klavíri v Snine. Tento ročník bol zastúpený 90 žiakmi nielen z bližších, ale aj vzdialenejších ZUŠ. Žiaci súťažili v VIII. kategóriách. Našu školu...
19.03.2018 11:01

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy vo Vranove nad Topľou oznamuje rodičom a žiakom školy, že dňa 28. marca 2018 je udelené pri príležitosti osláv Dňa učiteľov žiakom riaditeľské voľno.  Od 29. marca 2018 začínajú veľkonočné prázdniny, ktoré trvajú do 3.apríla 2018. Vyučovanie začne 4....
09.03.2018 14:00

Školské kolo klavírnej súťaže Čarovné klávesy

Čarovné klávesy opäť vytvorili krásne melódie. Dňa 8. marca 2018 sa v koncertnej sále ZUŠ na Ulici A. Dubčeka 880 konal 9. ročník školskej klavírnej súťaže „Čarovné klávesy“. Zúčastnilo sa jej 29 žiakov rôznych vekových kategórií, ktorí predniesli skladby z období baroka, klasicizmu,...
09.03.2018 13:59

Koncert študentov klavírneho oddelenia štátneho konzervatória

Dňa 6. marca 2018 sa v priestoroch našej školy uskutočnil koncert študentov klavírneho oddelenia štátneho konzervatória v Košiciach. V úvode koncertu privítala prítomných  riaditeľka školy a následne odovzdala slovo pani profesorke Mgr. art Zuzane Udičovej, ktorá oboznámila prítomných...
09.03.2018 13:51

Zahrajme si pre radosť

Dňa 23. februára 2018 sa na Cirkevnej základnej umleckej škole  sv.  Mikuláša v Prešove uskutočnil 6. ročník súťažnej prehliadky v hre na dychové drevené a plechové nástroje pod názvom " Zahrajme si pre radosť". Našu školu v hre na alt saxofón reprezentovala v 4. kategórii Ivana...
07.03.2018 15:55

HNÚŠŤANSKÝ AKORD 2018

Dňa 21. februára 2018 sa na našej základnej umleckej škole uskutočnilo krajské kolo súťaže Hnúšťanský akord. Tohto roku naši žiaci súťažili vo všetkých troch kategóriách a preukázali svoje schopnosti a vedomosti z oblasti hudobnej náuky, dejín hudby, intonácie a rytmu. Spolu s našou ZUŠ-kou...
13.02.2018 16:24

Talenty 2018

V nedeľu 4.2.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili 27. ročníka okresnej súťaže sólistov spevákov ľudových a populárnych piesní, speváckych skupín a inštrumentalistov Talenty 2018 v Dlhom Klčove. Odborná porota bola v zložení PaedDr. Anna Derevjaniková, PhD, Bc. Martina Ťasková, DiS. art., a...
23.01.2018 17:02

INTERNÝ KONCERT

Pozývame všetkých žiakov a rodičov na prvý interný koncert v roku 2018 do malej koncertnej sály v budove ZUŠ-ky  dňa 31. januára 2018 o 15.00 hod. Príďte spolu s nami ukončiť prvý polrok školského roka 2017/2018 počúvaním vážnej, ale aj modernej hudby. Tešíme sa na Vás. Program koncertu...
12.01.2018 12:43

Petrohrad očami detí

Medzinárodný úspech našich výtvarníkov Niekedy stačí naozaj málo: ceruzka, štetec, vodové farby a pár chvíľ ponorených do ticha tvorivosti a obrovský svet pred vami začne otvárať svoje brány. Vďaka nápaditým myšlienkam a šikovným rukám vranovských detí bude o našom malom meste...
14.12.2017 10:30

Vianočná hviezdička 2017

Vo štvrtok 16. novembra 2017 sa v priestoroch Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku konal už 2.ročník súťažnej prehliadky vianočných piesní a kolied pod názvom " Vianočná hviezdička ", ktorej sme sa zúčastnili aj my. Žiačka našej školy Alexandra jevčáková sa umiestnila v striebornom pásme.  Už...

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302

Logo školy

autor Mgr. P. Lazarčík

1998