Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Novinky

02.09.2018 09:29

Začiatok školského roka 2018/2019

Vážení rodičia, milí žiaci, vážení kolegovia! Ani sme sa nenazdali a máme tu začiatok nového školského roka 2018/2019. Som rada, že sa opäť stretneme a dúfam, že leto poskytlo žiakom ako aj učiteľom dostatok času na oddych a získanie nových síl do ďalšej práce. Ako každý školský rok, aj teraz naša...
27.06.2018 13:18

Dôležité upozornenie !!!

Upozorňujeme žiakov a rodičov, ktorí si majú vyzdvihnúť vysvedčenie u týchto učiteľov: Mgr. art Eduard Tokár, Mgr. Mária Dudová, Mgr. Ján Majurník, Mgr. art Marek Balančat, Milan Jarka, Ing. Tomáš Stanislavský, Štefan Hajdu, DiS. art, že vysvedčenia nebudú vydávať vo svojich triedach na Námestí...
26.06.2018 16:50

UPOZORNENIE

Mesto, Mestský úrad Vranov nad Topľou oznamuje širokej verejnosti, že počas letných prázdnin jednotlivé školy NEZABEZPEČUJÚ dohľad nad maloletými deťmi v sprístupnených školských ihriskách. 
26.06.2018 16:39

Prázdniny

Vážení kolegovia, rodičia, milí žiaci. Dovoľte mi, aby som Vám pred záverom školského roka povedala zopár slov. Uplynulých 10 mesiacov nás všetkých čosi spájalo. Aj keď každý z nás prežil v školskom roku 2017/2018 v budove našej školy svoj vlastný príbeh, svoje starosti, radosti, stresy i úsmevné...
26.06.2018 16:38

Úradné hodiny počas letných prázdnin

Oznamujeme verejnosti, že úradné hodiny počas letných prázdnin budú nasledovne: PONDELOK, STREDA, PIATOK v čase od 8.00 hod. - 12.00 hod. v budove na Ul. A. Dubčeka 880 - riaditeľstvo školy.
26.06.2018 16:36

Odovzdávanie vysvedčení

Oznamujeme rodičom a žiakom školy, že vysvedčenie sa vydáva dňa 29. júna 2017 v čase od 9.00 hod. - 13.30 hod. Nevyzdvihnuté vysvedčenia si žiaci môžu prevziať aj v prvý prázdninový týždeň: v pondelok, stredu a piatok v čase od 8.00 hod. - 12.00 hod. Ďakujeme.
13.06.2018 16:06

Výsledky absolventských skúšok

V prílohe je uverejnená tabuľka ústnej a písomnej časti absolventov z predmetu Hudobná náuka. výsledky skúšok.pdf 
05.06.2018 15:50

Výsledky písomnej časti z HUN

V prílohe sa nachádzajú výsledky písomnej časti z predmetu Hudobná náuka. tabuľka výsledkov HUN- test.pdf  
01.06.2018 16:58

Výsledková listina - prijímacie skúšky 2018/2019

Riaditeľstvo ZUŠ v prílohe zverejňuje výsledky prijímacích skúšok  pre školský rok 2018/2019. Zároveň žiada rodičov, aby si  od 5. júna 2018 (utorok) do 8. júna 2018 (piatok) v čase od 10.00 hod. - 18.00 hod. prišli vyzdvihnúť na riaidteľstvo školy rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí na...
30.05.2018 13:56

Gaštanček 2018

V dňoch 24.5. a 25.5.2018 sa žiačky z našej speváckej triedy pod vedením p. uč. Veroniky Jonekovej zúčastnili medzinárodného festivalu populárnej piesne Gaštanček 2018. Do finálového výberu postúpilo 13 interpretov zo Slovenska a Poľska. Kristína Noemi Jenčová (súťažiaca č. 10) si vo...

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302

Logo školy

autor Mgr. P. Lazarčík

1998