Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Novinky

26.06.2018 16:36

Odovzdávanie vysvedčení

Oznamujeme rodičom a žiakom školy, že vysvedčenie sa vydáva dňa 29. júna 2017 v čase od 9.00 hod. - 13.30 hod. Nevyzdvihnuté vysvedčenia si žiaci môžu prevziať aj v prvý prázdninový týždeň: v pondelok, stredu a piatok v čase od 8.00 hod. - 12.00 hod. Ďakujeme.
13.06.2018 16:06

Výsledky absolventských skúšok

V prílohe je uverejnená tabuľka ústnej a písomnej časti absolventov z predmetu Hudobná náuka. výsledky skúšok.pdf 
05.06.2018 15:50

Výsledky písomnej časti z HUN

V prílohe sa nachádzajú výsledky písomnej časti z predmetu Hudobná náuka. tabuľka výsledkov HUN- test.pdf  
01.06.2018 16:58

Výsledková listina - prijímacie skúšky 2018/2019

Riaditeľstvo ZUŠ v prílohe zverejňuje výsledky prijímacích skúšok  pre školský rok 2018/2019. Zároveň žiada rodičov, aby si  od 5. júna 2018 (utorok) do 8. júna 2018 (piatok) v čase od 10.00 hod. - 18.00 hod. prišli vyzdvihnúť na riaidteľstvo školy rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí na...
30.05.2018 13:56

Gaštanček 2018

V dňoch 24.5. a 25.5.2018 sa žiačky z našej speváckej triedy pod vedením p. uč. Veroniky Jonekovej zúčastnili medzinárodného festivalu populárnej piesne Gaštanček 2018. Do finálového výberu postúpilo 13 interpretov zo Slovenska a Poľska. Kristína Noemi Jenčová (súťažiaca č. 10) si vo...
30.05.2018 10:42

Prijímacie skúšky do všetkých odborov

POZVÁNKA NA TALENTOVÉ SKÚŠKY. Pozývame rodičov a ich detičky, ktoré majú záujem ovládať hru na nejakom hudobnom nástroji, alebo veľmi pekne kreslia, recitujú a tancujú na prijímacie skúšky do našej školy.   Talentové skúšky na Základnú umeleckú školu sa uskutočnia v dňoch 30. a...
23.05.2018 11:45

Deň otvorených dverí

Dňa 23. mája 2018 sa v Základnej umeleckej škole na Ul. A. Dubčeka 880 uskutočnil deň otvorených dverí, ktorého sa zúčastnilo 220 detí  z materských a základných škôl mesta a okresu. Deti sme zaujali zaujímavým programom, ktorého ústrednou témou bolo Spievankovo a zvieratká. ...
09.05.2018 14:30

Slávici z lavice - krajské kolo

Dňa 27.4.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili na krajskom kole Slavici z lavice 2018. Privítali nás v nádhernom prostredí PKO Čierny Orol v Prešove, riaditeľka CVČ ABC v Prešove Mgr. Elena Šimčíkova oficiálne otvorila súťaž, medzi ctenými hosťmi boli nielen  riaditelia CVC-čiek ale aj ...
09.05.2018 14:02

ZEMPLÍN POP 2018

24.4.2018 patril v Michalovciach už prestížnej súťaži Zemplín POP 2018, všetci naši žiaci súťažili v kategórii B2-  solo spev do 15 rokov. Jakub Ruščin s pieňou Dangerously od Charlieho Putha, Kristína Noémi Jenčová s pieňou od D.Mirgovej Nová a Alexandra Jevčáková s piesňou od Kodaline: All i...
19.04.2018 14:17

Riaditeľské voľno

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy vo Vranove nad Topľou oznamuje rodičom a žiakom školy, že dňa 27. apríla 2018 je udelené pri príležitosti osláv 60. výročia vzniku ZUŠ vo Vranove nad Topľou žiakom riaditeľské voľno.

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302

Logo školy

autor Mgr. P. Lazarčík

1998