Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Novinky

15.05.2020 16:56

Rozhodnutie o organizácii záverečnej skúšky žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje hodnotenie, organizáciu záverečnej skúšky žiakov základných...
30.04.2020 11:23

Informácie o konaní prijímacích skúšok na školský rok 2020-2021

Riaditeľstvo ZUŠ vo Vranove nad Topľou oznamuje, že prijímacie skúšky na školský rok 2020/2021 na základe rozhodnutia Ministerstva školstva sa uskutočnia v termíne od 24. augusta 2020 do 10. septembra 2020. Konkrétny termín - termín, čas a miesto bude zverejnený najneskôr do 15. augusta 2020 na...
20.04.2020 13:05

Dôležité upozornenie!

Riaditeľstvo ZUŠ vo Vranove nad Topľou v súvislosti so šíriacim sa vírusom COVID-19 upozorňuje a zároveň oznamuje všetkým rodičom a žiakom, ktorí v školskom roku 2019/2020 vykonávajú jednu z foriem skúšok - postupové, komisionálne, absolvenstké za prvú časť, absolventské za druhú časť, asbolventské...
24.03.2020 18:46

Nové opatrenia MŠ !

Školy ostanú zatvorené až do odvolania, uviedol dnes na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového...
12.03.2020 16:02

Mimoriadna situácia !!!

Z dôvodu vzniku ohrozenia verejného zdravia II. stupňa podľa § 48 ods. 2  písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“)...
12.03.2020 15:47

Dôležitý oznam - RIADITEĽSKÉ VOĽNO

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy vo Vranove nad Topľou oznamuje rodičom a žiakom školy, že dňa 13. marca 2020 je udelené žiakom riaditeľské voľno z dôvodu dezinfekcie školy a mimoriadneho stavu opatrení v súislosti so vzniknutou situáciou na Slovensku ohľadom vírusu COVID -19.
09.03.2020 13:08

Usmernenie MŠVVŠ SR k šíreniu koronavírusu

V súvislosti so šírením respiračného ochcorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 6. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy. RUŠIA SA: 1. s okamžitou platnosťou všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia, 2....
05.03.2020 08:42

Koncert v ŠFK

Uplynulý štvrtok sa plný autobus žiakov hudobného odboru našej školy vydal na cestu do Košíc, kde sa zúčastnili verejnej generálky Štátnej filharmónie Košice. Brilantná interpretácia mladých českých umelcov – Dvořákovho tria a následná práca dirigenta s orchestrom zaujala všetkých...
28.02.2020 16:55

Jarné prázdniny

Oznamujeme rodičom a žiakom, že od 2. marca 2020 do 6. marca 2020 sú jarné prázdniny pre Prešovský kraj. Vyučovanie začne v pondelok 9. marca 2020 podľa platného rozvrhu hodín.
18.02.2020 17:54

Druhé kolo volieb do rady školy

Oznamujeme rodičom, ktorí  súhlasili s kanditatúrou do rady školy za zástupcov rodičov, aby sa dňa 19.2.2020 o 16.30 hod. zúčastnili druhého kola volieb za členov do rady školy pri ZUŠ o Vranove nad Topľou. Srdečne pozývame na toto stretnutie.

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302

Logo školy

autor Mgr. P. Lazarčík

1998