Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

      

Novinky

24.03.2023 15:31

Koncert študentov konzervatória.

Dňa 22. marca 2023 v koncertnej sále ZUŠ  zaznela hudba rôznych hudobných skladateľov a rozozvučal sa klavír v podaní študentov Konzervatória Jozefa Adamoviča z Košíc -  Jozefa Sklenčára a Maté Majoroša, ktorých pedagogicky vedie PaedDr. et Mgr.art. Júlia Tkáč DiS.art, naša bývalá...
20.03.2023 11:11

Riaditeľské voľno.

Riaditeľka školy oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. podrobnostiach a organizácii školského roka udeľuje žiakom na 28. marca...
03.03.2023 14:11

JARNÉ PRÁZDNINY.

Oznamujeme rodičom a žiakom, že v dňoch 6. až 10. marca 2023 majú žiaci jarné prázdniny. Vyučovanie sa začne v pondelok 13. marca 2023 podľa stáleho rozvrhu hodín. Prajeme deťom príjemné prežitie prázdnin.
23.02.2023 09:50

Interný koncert.

Pozývame rodičov a žiakov na ďalší interný koncert našej školy, ktorý sa uskutoční dňa 27. februára 2023 o 15.00 hod. v koncertnej sále ZUŠ. Zaznejú diela svetoznámych hudobných skladateľov rôznych štýlových období. Všetci ste srdečne vítaní. Program koncertu: Interný koncert 27.02.2023.pdf...
03.02.2023 09:39

Na titulke časopisu sa neobjaví len tak hoci kto....

V októbri 2022 sa pri príležitosti Vranovských dní medu v mestskom dome kultúry konala výstava okresnej výtvarnej súťaže "Včela v živote človeka". Zo všetkých vystavených a ocenených žiackych prác, grafika našej žiačky Evanny Lazorovej natoľko zaujala autorov časopisu pre včelárov Dymák, až si...
01.02.2023 11:00

2% daň

Pokiaľ máte záujem prispieť 2% svojej dane pre Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole vo Vranove nad Topľou, požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, vyplnené a potvrdené zamestnávateľom. Potvrdenie o zaplatení dane...
30.01.2023 19:48

Interný koncert

Pri príležitosti ukončenia prvého polroku školského roka 2022/2023 si dovoľujeme pozvať rodičov a žiakov na interný koncert dňa 31. januára 2023 o 15.00 hod. do koncertnej sály ZUŠ. Všetci ste srdečne vítaní. Program: Fotografie z koncertu:
23.01.2023 09:23

Rodičovské združenie pre prípravný ročník.

Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje rodičom, že dňa 23. januára 2023  sa v malej koncertnej sále ZUŠ o 1630 hod. uskutoční rodičovské združenie pre žiakov prípravného štúdia. Účasť je pre rodičov povinná, nakoľko sa žiaci budú rozdeľovať na predmet hra na nástroji. Ďakujeme.
13.12.2022 16:17

CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY.

Riaditeľstvo ZUŠ vo Vranove nad Topľou oznamuje, že z dôvodu vysokého výskytu chrípkových ochorení sú na škole vyhlásené chrípkové prázdniny od 14.12.2022 ( streda ) do 21.12.2022 ( streda ) na základe metodického pokynu č. 15/2005 -R z 31.10.2005 MŠ SR. Dňa 22.12.2022 je žiakom...
07.12.2022 09:50

Šírava ART 2022.

Vo štvrtok 1. decembra 2022 sa žiaci výtvarného odboru spolu s pani učiteľkou Evou Lazorovou zúčastnili medzinárodného umeleckého plenéra zameraného na prehlbovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti umenia medzi študentami umeleckých škôl zo Slovenska a z Ukrajiny. Podujatie sa konalo v...

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302

Logo školy

autor Mgr. P. Lazarčík

1998