Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Novinky

30.06.2021 09:51

Odovzdávanie vysvedčení

Odovzdávanie vysvedčení dňa 30.06.2021 od 09:00 do 13:00.
08.06.2021 15:47

Akordeónové striebro

Žiačka našej ZUŠ Ema Kotuľáková sa zúčastnila V. ročníka Akordeónovej súťažnej prehliadky základných umeleckých škôl ONLINE 2021. Aj napriek dlhému dištančnému vzdelávaniu sa dokázala umiestniť v 1. kategórii na skvelom striebornom pásme. Ďakujeme Eme a jej pani učiteľke Márii Demeterovej, DiS. art...
01.06.2021 10:13

Výsledky prijímacích skúšok

V tabuľke výsledky prijímacích skúšok zo dňa 28. mája 2021 a 31. mája 2021. Rozhodnutie o prijatí - neprijatí je potrebné si prevziať na riaditeľstve ZUŠ od 2. júna 2021 do 30. júna 2021 každý pracovný deň od 10.00 hod. - 17.00 hod. Ďakujeme. Výsledková listina prijímacích skúšok pre školský rok...
31.05.2021 13:11

Talenty 2021

AJj napriek pandemickým opatreniam sa naša škola zapojila do okresného kola speváckej súťaže TALENTY 2021, kde žiaci spolu so svojimi pani učiteľkami zaslali odbornej porote svoje videonahrávky a sme veľmi radi, že naša škola získala nasledovné...
17.05.2021 15:27

Obnovenie vyučovania na ZUŠ od 18. mája 2021.

Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje rodičom a žiakom, že od 18. mája  2021 sa vyučuje vo všetkých odboroch našej školy - indiciduálne aj kolektívne. Vyučovanie je podľa platného rozvrhu hodín na II.polrok školského roka 2020/2021. Žiaci sa preukážu podpísaným čestným vyhlásením o bezinfekčnosti pri...
14.05.2021 14:57

Vyučovanie od 17. mája 2021

Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje rodičom a žiakom, že od 17. mája sa individuálneho vyučovania môžu zúčastniť už aj žiaci dychového oddelenia a speváckeho oddelelnia, ktorí sa preukážu podpísaným čestným vyhlásením o bezinfekčnosti pri vstupe do budovy školy. Ostatné informácie týkajúce sa vyučovacieho...
13.05.2021 15:18

Zbohom pán učiteľ....

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás dňa 12.5.2021 navždy opustil náš bývalý pán učiteľ a bývalý zástupca riaditeľa našej školy p. Jozef Mičko. Posledná rozlúčka bude dňa 17.5.2021 o 11. 00 hod. v Dome smútku na Mlynskej ulici vo Vranove nad Topľou. Česť jeho...
06.05.2021 10:37

Úspech žiakov výtvarného odboru.

Žiaci našej ZUŠ sa počas dištančného vzdelávania zapojili do 10. ročníka výtvarnej súťaže "Jarné zvyky na pohľadnici". Súťaž bola rozdelená do troch kategórií  a  zúčastnilo sa jej 459 žiakov z celého Slovenska. Veľmi nás teší, že  aj naša žiačka Zoja Zubková získala 1. cenu v 2....
06.05.2021 10:16

Vyučovanie od 10. mája 2021.

Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje rodičom a žiakom, že od 10. mája pokračuje vyučovanie za daných podmienok: Individuálneho vyučovania sa môže zúčastniť žiak, ktorý sa preukáže podpísaným čestným vyhlásením o bezinfekčnosti pri vstupe do budovy školy. Ostatné informácie týkajúce sa vyučovacieho procesu Vám...
26.04.2021 18:03

Prijímacie skúšky do ZUŠ

POZVÁNKA NA TALENTOVÉ SKÚŠKY. Pozývame rodičov a ich detičky, ktoré majú záujem ovládať hru na nejakom hudobnom nástroji, alebo veľmi pekne kreslia, recitujú a tancujú na prijímacie skúšky do našej školy.   Prvé kolo talentovej skúšky na Základnú umeleckú školu sa uskutočnia v dňoch...

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302

Logo školy

autor Mgr. P. Lazarčík

1998