Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Novinky

23.08.2022 09:02

POZOR - od školského roka 2022/2023 zmena školného !

Vážení rodičia, vzhľadom na rastúce ceny v našej spoločnosti sme museli pristúpiť k nemilému kroku - a to zvýšeniu školného na našej škole od 1. septembra 2022. Ceny nájdete  v sekcii VZN č. 182_2021-2.pdf , dodatok č.4 § 5 ods.1. Ďakujeme z pochopenie.
18.07.2022 11:33

Úradné hodiny počas letných prázdnin.

Oznamujeme verejnosti, že úradné hodiny počas letných prázdnin sú každý pondelok od 8.00 do 12.00 hod. v budove na Ul. A. Dubčeka 880 vo Vranove nad Topľou.
27.06.2022 08:06

Odovzdávanie vysvedčení na ZUŠ.

Vážení rodičia, milí žiaci, vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu budovy na Ul. A. Dubčeka 880 sa tohtoročné odovzdávanie vysvedčení uskutoční dňa 30. júna 2022 v čase od 9.00 - 13.00 hod. v budove na Námestí Slobody č. 965. Vaši triedni učitelia Vám podajú podrobnejšie informácie, v ktorých...
31.05.2022 10:05

XX. Medzinárodný festival Euromusette Goldentango.

Dňa 26.mája 2022 sa v Rajeckých Tepliciach konal XX. Medzinárodný festival Euromusette Goldentango mladých akordeonistov. Aj naši žiaci sa každoročne zúčastňujú tohto festivalu. Tento školský rok súťažila žiačka tretieho ročníka prvej časti Ema Kotuľáková. Vo svojej 1. kategórii získala pekné...
30.05.2022 10:58

Celoslovenská klavírna súťažná prehliadka.

Po školskom kole súťaže sa klavírne oddelenie zúčastnilo 1. ročníka celoslovenskej klavírnej súťažnej prehliadky PIANOFORTE, ktorá sa uskutočnila v Starej Ľubovni. Tejto súťaže sa zúčastnilo 150 mladých klaviristov. Našu ZUŠ reprezentoval žiak Ján Hardoň, ktorý súťažil v III. kategórii. V silnej...
26.05.2022 15:11

Úspech žiakov bicieho oddelenia.

Dňa 24. mája 2022  sa žiaci oddelenia bicích nástrojov zúčastnili 4.ročníka celoslovenskej súťažnej prehliadky v hre na bicích nástrojoch pre žiakov ZUŠ, ktorá sa konala v Nových Zámkoch. Súťaže sa zúčastnili žiaci Ján Bubnár a Peter Kačer, žiaci štvrtého ročníka prvej časti, ktorí...
25.05.2022 10:47

Celoslovenská akordeónová prehliadka

Žiačka 3. ročníka prvej časti prvého stupňa našej ZUŠ Ema Kotuľáková sa dňa 20. mája 2022 zúčastnila VI. ročníka celoslovenskej Akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých skôl. Vo svojej 2. kategórii sa v ťažkej konkurencii umiestnila v striebornom pásme. Eme a jej p. učiteľke Márii Demeterovej,...
24.05.2022 09:31

Výsledky prijímacích skúšok do výtvarného odboru.

V tabuľke zverejnené výsledky prijímacích skúšok do výtvarného odboru na školský rok 2022/ 2023, konaných v dňoch 19.5.2022 a 20.5.2022. Rozhodnutia o prijatí prosíme vyzdvihnúť 27.5.2022 - piatok, v čase od 13.00 hod do 17.00 hod. na riaditeľstve školy. Výsledky prijímacích skúšok - VO.docx
18.05.2022 16:12

OZNAM!

Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje žiakom a rodičom, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa - mesta Vranov nad Topľou v čase od 01.06.2022 do 30.06.2022 prerušuje prevádzku školy z dôvodu rekonštrukcie budovy. Zároveň Vás vyzývame, aby ste dbali o svoju bezpečnosť, nakoľko rekonštrukčné práce už...
12.05.2022 17:49

Výsledky testu z HUN - 3. ročník druhá časť - písomná časť.

V tabuľke zverejnené výsledky testu z písomnej časti z hudobnej náuky: Výsledná tabuľka testu z.docx

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302

Logo školy

autor Mgr. P. Lazarčík

1998