Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

      

Novinky

20.11.2023 08:47

VČELA A VČELÁR OČAMI DETÍ 2023.

Dňa 6. novembra 2023 sa uskutočnilo vyhodnotenie výtvarnej súťaže VČELA A VČELÁR OČAMI DETÍ. Cieľom tejto súťaže je cez výtvarné videnie, cítenie detí a mládeže prehĺbiť vedomosti o včelách, produktoch z medu  a ich význame pre človeka. Súťaž je určená pre žiakov  MŠ, ZŠ, ZUŠ ...
14.11.2023 09:03

Labirskij hudak - spevácka súťaž.

V piatok 10.11.2023 sa v Medzilaborciach o to viac spievalo. Konala sa súťažná prehliadka v speve ľudových piesní Labirskij hudák. Našu školu reprezentovali: Peter Štec, Natália Fedorová, Olívia Frančíková a Karin Nadzam. Všetci získali strieborné pásmo, za čo im úprimne gratulujeme. O pedagogické...
26.10.2023 12:16

Jesenné prázdniny.

Oznamujeme rodičom a žiakom, že jesenné prázdniny trvajú od 30.októbra do 31.októbra 2023. Vyučovanie sa začne 02.novembra 2023 - štvrtok.
26.10.2023 12:12

OZNAM PRE RODIČOV NAŠICH ŽIAKOV.

Oznamujeme rodičom, že na základe výsledku hlasovania rodičov na plenárnom zasadnutí rodičovského združenia konaného dňa 25.10.2023 sa odsúhlasil finančný príspevok na školský rk 2023/2024 v hodnote 15 € na prvé a druhé dieťa v rodine. Ostatní súrodenci príspevok neplatia. Príspevok sa platí za...
25.10.2023 08:41

Plenárne RZ.

Vážení rodičia, pozývame Vás na plenárne zasadnutie rodičovského združenia, ktoé sa uskutoční dňa 25.10.2023 - streda o 16.00 hod. v zasadačke Mestského úradu vo Vranove nad Topľou. Program zasadnutia: oboznámenie sa so správou o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za rok 2022/2023, oboznámenie sa...
08.09.2023 16:16

Výsledky z prijímacích skúšok do výtvarného odboru.

Riaditeľstvo ZUŠ uverejňuje výsledky prijímacích skúšok do výtvarného odboru a zároveň žiada zákonných zástupcov žiakov, aby si prišli vyzdvihnúť dňa 11. septembra 2023 od 13.00 hod. do 16.00 hod. na riaidteľstvo ZUŠ rozhodnutie o prijatí na štúdium a zadeliť si rozvrh hodín. Ďakujeme. Tabuľka...
03.09.2023 14:19

Začiatok školského roka 2023/2024.

Milí rodičia, milí žiaci, po letných prázdninách sa brány našej školy otvoria dňa 4. septembra 2023 od 9.00 - 13.00 hod. V tomto čase je potrebné prísť k svojmu triednemu učiteľovi a nahlásiť sa na štúdium. Žiaci, ktorí nastupujú do prvých ročníkov, sa prihlásia v riaditeľni školy. O ostatných...
26.06.2023 19:21

Odovzdávanie vysvedčení.

Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje rodičom a žiakom, že dňa 30. júna 2023 sa odovzdávanie vysvedčení uskutoční od 9.00 hod. -  13.30 hod. v budove na Ul. A. Dubčeka a na elokovanom pracovisku v budove na Námestí slobody. 
21.06.2023 14:43

REPREZENTANT MESTA 2023.

Dňa 20. júna 2023 v estrádnej sále MsDK vo Vranove nad Topľou prijal a ocenil talentovaných žiakov vranovských základných, umeleckých a stredných škôl primátor mesta Ing. Ján Ragan. Za našu ZUŠ-ku boli ocenení títo žiaci: Za výtvarný odbor: Bianka Mária Obrinová – 2. miesto na celoslovenskej súťaži...
09.06.2023 11:43

Výsledky písomnej časti absolventských skúšok - hudobná náuka.

V tabuľke si môžete pozrieť výsledky písomnej časti z hudobnej náuky. Nepoužívajte prehliadač Firefox - neotvorí Vám tabuľku. Použite Google Chrome alebo niečo iné. Absolventská písomná práca.odt (6840)

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302

Logo školy

autor Mgr. P. Lazarčík

1998