Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Novinky

25.05.2022 10:47

Celoslovenská akordeónová prehliadka

Žiačka 3. ročníka prvej časti prvého stupňa našej ZUŠ Ema Kotuľáková sa dňa 20. mája 2022 zúčastnila VI. ročníka celoslovenskej Akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých skôl. Vo svojej 2. kategórii sa v ťažkej konkurencii umiestnila v striebornom pásme. Eme a jej p. učiteľke Márii Demeterovej,...
24.05.2022 09:31

Výsledky prijímacích skúšok do výtvarného odboru.

V tabuľke zverejnené výsledky prijímacích skúšok do výtvarného odboru na školský rok 2022/ 2023, konaných v dňoch 19.5.2022 a 20.5.2022. Rozhodnutia o prijatí prosíme vyzdvihnúť 27.5.2022 - piatok, v čase od 13.00 hod do 17.00 hod. na riaditeľstve školy. Výsledky prijímacích skúšok - VO.docx
18.05.2022 16:12

OZNAM!

Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje žiakom a rodičom, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa - mesta Vranov nad Topľou v čase od 01.06.2022 do 30.06.2022 prerušuje prevádzku školy z dôvodu rekonštrukcie budovy. Zároveň Vás vyzývame, aby ste dbali o svoju bezpečnosť, nakoľko rekonštrukčné práce už...
12.05.2022 17:49

Výsledky testu z HUN - 3. ročník druhá časť - písomná časť.

V tabuľke zverejnené výsledky testu z písomnej časti z hudobnej náuky: Výsledná tabuľka testu z.docx
06.05.2022 16:15

Naši výtvarníci zahviezdili v Bratislave.

Dňa 29. apríla 2022 sa v Bratislave konala slávnostná vernisáž spojená s odovzdávaním cien 8. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže Deti a architektúra 2021. Tento rok mali žiaci za úlohu vymyslieť a ľubovoľnou plošnou výtvarnou technikou stvárniť budovu pre kultúru. Do súťaže bolo zaslaných vyše...
13.04.2022 11:35

POĎAKOVANIE.

Ďakujeme žiakom výtvarného odboru našej školy, ktorí pod odborným vedením pedagógov PaedDr. Evy Lazorovej a Mgr. Jána Kostelníka nádherne vymaľovali veľkonočné dekorácie, ktoré zdobia naše mesto.
31.03.2022 08:09

11. ročník klavírnej súťaže Čarovné klávesy.

Dňa 30. marca 2022 sa v priestoroch malej koncertnej sály našej školy uskutočnil po dlhšej prestávke 11. ročník školskej klavírnej súťaže  Čarovné klávesy. V príjemnej  komornej atmosfére sa nám v siedmych kategóriách predstavilo spolu 30 nadaných klavíristov. Nad všetkými výkonmi bdela...
31.03.2022 07:46

Interný koncert.

Srdečne pozývame všetkých žiakov na interný koncert, ktorý sa uskutoční dňa 31.3.2022  o 15.00 hod. v malej koncertnej sále našej školy. Príďte si vypočuť diela svetoznámych hudobných skladateľov v podaní žiakov školy. Program koncertu: interný koncert 31.3.2022.docx
11.03.2022 15:02

Koncert študentiek Konzervatória.

Dňa 11. marca 2022 sa v malej koncertnej sále uskutočnil koncert študentiek klavírneho oddelenia štátneho Konzervatória v Košiciach. Odzneli na ňom nádherné skladby rôznych štýlových období a po dlhom čase sme sa mohli započúvať do bravúrneho prevedenia klavírnej hry v podaní Michaely Pavolkovej, z...
04.03.2022 09:33

Riaditeľské voľno pre žiakov našej školy.

Riaditeľka školy oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. podrobnostiach a organizácii školského roka udeľuje žiakom na 28. marca...

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302

Logo školy

autor Mgr. P. Lazarčík

1998