Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Novinky

08.10.2019 16:55

Úspech výtvarného odboru

Málokto sa môže pochváliť blahoprajným listom od guvernéra mesta Petrohrad Alexandra Beglova. Sme nesmierne hrdí, že práve našej žiačke Silvii Dvorjakovej sa dostalo tej cti. V minulom školskom roku sa zapojila pod vedením p. uč. Mgr. Márie Lilkovej do medzinárodnej súťaže "Petrohrad očami detí" a...
30.08.2019 12:21

Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

Oznamujeme rodičom a žiakom našej školy, že  slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční dňa 2. septembra 2019 v čase od 9.00 - 13.00 hod. v hlavnej budove na Ul. A. Dubčeka 880. Žiaci, ktorí sú zadelení u p. uč. Kataríny Lehončákovej majú zápis až od 13.00 hod. Ďakujeme za...
22.08.2019 08:50

Máte umelecky nadané dieťa?

                         Posledná možnosť pre rodičov, ktorí by chceli dať hudobné, výtvarné, tanečné a herecké vzdelanie svojim deťom. Dodatočné prijímacie skúšky na ZUŠ vo...
28.06.2019 09:41

Úradné hodiny počas letných prázdnin

Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje širokej verejnosti, že úradné hodiny počas letných prázdnin sú v PONDELOK, STREDU a v PIATOK v čase od 8.00 - 12.00 hod. v hlavnej budove na Ul. A. Dubčeka 880.
28.06.2019 09:35

OZNAM

Mesto, Mestský úrad Vranov nad Topľou oznamuje širokej verejnosti, že počas letných prázdnin jednotlivé školy NEZABEZPEČUJÚ dohľad nad maloletými deťmi v sprístupnených školských ihriskách a areáloch škôl.
28.06.2019 09:30

Dodatočné prijímacie skúšky

Oznamujeme rodičom, že dodatočné prijímacie skúšky do všetkých odborov sa na našu školu uskutočnia dňa 4. septembra 2019 v čase od 13.00 - 17.00 hod. v budove na ul. A. Dubčeka 880. Všetci ste srdečne vítaní.
26.06.2019 20:13

Odovzdávanie vysvedčení

Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje žiakom, že odovzdávanie vysvedčení sa uskutoční dňa 28. júna 2019 v čase od 9.00 - 13.00 hod.v priestoroch školy. Žiakom a učiteľom želáme počas prázdnin veľa príjemných zážitkov, aby načerpali nové sily a s chuťou sa o dva mesiace pustili opäť do práce. Nástup po...
19.06.2019 21:56

Slávnostné vyradenie absolventov a absolventský koncert.

Riaditeľstvo ZUŠ  v mene absolventov hudobného, tanečného a výtvarného odboru spolu s Rodičovským združením pozýva rodičov, starých rodičov a priateľov školy na slávnostný absolventský koncert a slávnostné vyradenie absolventov. Koncert sa uskutoční dňa 24. júna 2019 o 16.00 hod. v Obradnej...
05.06.2019 12:43

Výsledky písomnej absolventskej skúšky

Výsledky písomnej absolventskej skúšky z.docx (10937)
03.06.2019 15:24

Výsledková listina - prijímacie skúšky pre šk. rok 2019/2020

Vážení rodičia, v prílohe je tabuľka o výsledku prijímacích skúšok na štúdium v školskom roku 20199/2020. Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí žiaka na štúdium je potrebné si vyzdvihnúť osobne v riaditeľni školy alebo na sekretariáte školy od 10. júna 2019 do 28. júna 2019 v čase od 8.00 - 16.00...

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302

Logo školy

autor Mgr. P. Lazarčík

1998