Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Novinky

31.05.2021 13:11

Talenty 2021

AJj napriek pandemickým opatreniam sa naša škola zapojila do okresného kola speváckej súťaže TALENTY 2021, kde žiaci spolu so svojimi pani učiteľkami zaslali odbornej porote svoje videonahrávky a sme veľmi radi, že naša škola získala nasledovné...
17.05.2021 15:27

Obnovenie vyučovania na ZUŠ od 18. mája 2021.

Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje rodičom a žiakom, že od 18. mája  2021 sa vyučuje vo všetkých odboroch našej školy - indiciduálne aj kolektívne. Vyučovanie je podľa platného rozvrhu hodín na II.polrok školského roka 2020/2021. Žiaci sa preukážu podpísaným čestným vyhlásením o bezinfekčnosti pri...
14.05.2021 14:57

Vyučovanie od 17. mája 2021

Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje rodičom a žiakom, že od 17. mája sa individuálneho vyučovania môžu zúčastniť už aj žiaci dychového oddelenia a speváckeho oddelelnia, ktorí sa preukážu podpísaným čestným vyhlásením o bezinfekčnosti pri vstupe do budovy školy. Ostatné informácie týkajúce sa vyučovacieho...
13.05.2021 15:18

Zbohom pán učiteľ....

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás dňa 12.5.2021 navždy opustil náš bývalý pán učiteľ a bývalý zástupca riaditeľa našej školy p. Jozef Mičko. Posledná rozlúčka bude dňa 17.5.2021 o 11. 00 hod. v Dome smútku na Mlynskej ulici vo Vranove nad Topľou. Česť jeho...
06.05.2021 10:37

Úspech žiakov výtvarného odboru.

Žiaci našej ZUŠ sa počas dištančného vzdelávania zapojili do 10. ročníka výtvarnej súťaže "Jarné zvyky na pohľadnici". Súťaž bola rozdelená do troch kategórií  a  zúčastnilo sa jej 459 žiakov z celého Slovenska. Veľmi nás teší, že  aj naša žiačka Zoja Zubková získala 1. cenu v 2....
06.05.2021 10:16

Vyučovanie od 10. mája 2021.

Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje rodičom a žiakom, že od 10. mája pokračuje vyučovanie za daných podmienok: Individuálneho vyučovania sa môže zúčastniť žiak, ktorý sa preukáže podpísaným čestným vyhlásením o bezinfekčnosti pri vstupe do budovy školy. Ostatné informácie týkajúce sa vyučovacieho procesu Vám...
26.04.2021 18:03

Prijímacie skúšky do ZUŠ

POZVÁNKA NA TALENTOVÉ SKÚŠKY. Pozývame rodičov a ich detičky, ktoré majú záujem ovládať hru na nejakom hudobnom nástroji, alebo veľmi pekne kreslia, recitujú a tancujú na prijímacie skúšky do našej školy.   Prvé kolo talentovej skúšky na Základnú umeleckú školu sa uskutočnia v dňoch...
22.04.2021 12:08

OBNOVENIE INDIVIDUÁLNEHO VYUČOVANIA.

Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje rodičom a žiakom, že od 26. apríla 2021 obnovuje individuálne vyučovanie na našej škole za týchto podmienok:  Individuálneho vyučovania sa môže zúčastniť žiak, ktorý sa preukáže podpísaným čestným vyhlásením o bezinfekčnosti pri vstupe do budovy školy a negatívnym...
11.03.2021 08:33

Podpora štúdia na umeleckých školách

Chcete umelecky rozvíjať svoj talent aj po skončení našej školy? Prinášame Vám ponuku možnosti štúdia na štátnom konzervatóriu v Košiciach. Bližšie informácie v priloženém letáku a linku: - https://youtu.be/-rwGF_dfPko.
04.03.2021 10:12

OBNOVENIE INDIVIDUÁLNEHO VYUČOVANIA.

Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje rodičom a žiakom, že od 8. marca 2021 obnovuje individuálne vyučovanie na našej škole za týchto podmienok:  Individuálneho vyučovania sa môže zúčastniť žiak, ktorý navštevuje 1. až 4. ročník základnej školy a preukáže sa podpísaným čestným vyhlásením o bezinfekčnosti...

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302

Logo školy

autor Mgr. P. Lazarčík

1998