Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

ZUŠ pokračuje v dištančnom vzdelávaní.

26.02.2021 14:49

Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje rodičom a žiakom, že naša škola od 1. marca 2021 - 5. marca 2021 naďalej zostáva na dištančnom vzdelávaní. Odporúčanie - ak  sa situácia zlepší, individuálne vyučovanie bude následne obnovené od 8. marca 2021 podľa pokynov - individuálneho vyučovania sa môže zúčastniť žiak, ktorý navštevuje 1. až 4. ročník základnej školy. O prípadných zmenách Vás budeme aj naďalej informovať. Ďakujeme za porozumenie.

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302