Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Zahrajme si pre radosť

09.03.2018 13:51

Dňa 23. februára 2018 sa na Cirkevnej základnej umleckej škole  sv.  Mikuláša v Prešove uskutočnil 6. ročník súťažnej prehliadky v hre na dychové drevené a plechové nástroje pod názvom " Zahrajme si pre radosť". Našu školu v hre na alt saxofón reprezentovala v 4. kategórii Ivana Durkošová, ktorý obsadila strieborné pásmo, Martin Bobaľa získal taktiež strieborné pásmo. V 6. kategórii získala Viktória Šustová strieborné pásmo. Všetkým súťažiacim blahoželáme a veľké poďakovanie patrí pánovi učiteľovi Dávidovi Keselicovi a korepetítorke Mgr. Márii Pavolkovej, ktorí žiakov pripravovali. Prajem Vám, aby Vám to aj naďalej dobre hralo pre radosť.

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302