Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Začiatok školského roka 2018/2019

02.09.2018 09:29

Vážení rodičia, milí žiaci, vážení kolegovia!

Ani sme sa nenazdali a máme tu začiatok nového školského roka 2018/2019. Som rada, že sa opäť stretneme a dúfam, že leto poskytlo žiakom ako aj učiteľom dostatok času na oddych a získanie nových síl do ďalšej práce. Ako každý školský rok, aj teraz naša škola privíta nových žiakov a to prípravkárov, ktorým nielenže začne školský rok, im sa začne nové obdobie života - obdobie umeleckého vzdelania. Čakať ich budú nové povinnosti. Začiatky sú pre každého ťažké, ale nemusíte sa báť. My učitelia sme tu na to, aby sme vám pomohli. Taktiež chceme osloviť rodičov, aby tým svojím malým žiačikom doma pomáhali, aby boli pomocníkmi aj nám učiteľom. Prvý rok je pre dieťa náročný, zároveň je veľmi dôležitý, lebo tu získava žiak návyky k plneniu povinností v umeleckej sfére. A preto apelujeme na Vás rodičia - Vaša spolupráca je veľmi podstatná. Ostatní žiaci už školu poznajú, sú však už v ďalších ročníkoch, čaká ich zas o trochu náročnejšie učivo. Štvrtáci na prvej časti vykonali záverečnú skúšku a prešli do prvých ročníkov druhej časti štúdia, ktorý je náročnejší. Dúfam však žiaci, že sa Vám bude všetkým dariť a že z poznávania nových vecí budete mať radosť. Taktiež kolegom a kolegyniam prajem, aby ich práca napĺňala, prinášala viac radostí ako sklamania. Vieme, že je to činnosť nie vždy jednoduchá a vyžaduje veľa duševných síl. Bola by som rada, keby naša škola bola miestom, kde ako žiaci, tak i učitelia a ostatní školskí pracovníci sa cítili dobre. Miestom, kde plnenie si svojich povinností je pre všetkých príjemné. To však záleží od nás všetkých. Prajem teda všetkým dostatok síl a energie do práce v novom školskom roku. Pracujme všetci tak, aby o desať mesiacov  sme mali byť na čo hrdí a pýšili sa skvelými výsledkami našej práce.

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302