Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2016 - 2017

30.08.2016 14:28

Uplynuli dva mesiace letných prázdnin. Verím, že boli plné pekných zážitkov. Mali ste možnosť načerpať nové sily a s nimi vykročiť do úloh, ktoré nový školský rok prinesie. Škola nie je len vzdelávanie, učebné osnovy a plány, dobrá škola je živý organizmus, v ktorom fungujú dobré medziľudské vzťahy, vzájomný rešpekt k svojim právam, ale i uvedomenie si prvoradých povinností.

 Zaželajme si  teda veľa úspechov, aby školský rok 2016/2017 bol plný zaujímavých projektov, súťaží, hier, aby sme  zažívali školu hrou, tešili sa zo všetkých koncertov, vystúpení a spoločenských  podujatí, aby bol školský rok pestrý, veselý, plný nových objavov. Aby ste v našej škole vždy našli človeka, ktorý vás podporí, pomôže, vysvetlí vám, čo nepochopíte, podá vám pomocnú ruku. Úprimne si želám, aby naša škola tak ako doteraz fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ale zároveň mala svoju dušu, otvorené srdce a hladiace ruky ako v dobrej rodine. Ja sa budem o pohodu  na našej škole snažiť zo všetkých síl spolu s celým pedagogickým zborom.

Prajem vám všetkým zdravý, pohodový a úspešný školský rok. Vám, dievčatá a chlapci, menej vymeškaných hodín a len tie najlepšie známky, za ktorými budú bohaté vedomosti či už v hudobnom, výtvarnom, tanečnom alebo literárno-dramatickom odbore.                                                                 Stretneme sa 5. septembra 2016 od 10.00 hod. – 13.30 hod.

Mgr. Zuzana Joneková

riaditeľka školy 

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302