Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Začiatok šk. r. 2011 - 2012

16.10.2011 18:47

Školský rok 2011 - 2012 začína

5. septembra 2011 od 14.oo hod.

Žiaci sa nahlásia u triedneho učiteľa

podľa zoznamov vo vestibule školy.

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302